Leergangen pastoraat/catechese

 

Cursussen open voor inschrijving:

  • Leergang pastoraat en catechese
    Moerkapelle/Benthuizen | september 2021
  • Leergang catechese
    Middelburg | september 2021
  • Leergang catechese
    Zwolle | september 2021 

Programmabeschrijving
Een volledig programma met cursusdata, docenten en subonderwerpen van de actuele leergangen vindt u hier

 

Praktische gegevens
De kosten à €22,50 per avond per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders door u wordt aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwandte kerken zijn van harte welkom.

Inschrijven
U kunt zich hier voor de volledige leergang of voor een losse avond inschrijven.

 


Leergang kerkrecht

 

Programmabeschrijving
In het najaar van 2021 zal een nieuwe leergang kerkrecht gegeven worden in Gouda door ds. P. Mulder. In deze leergang van drie avonden maakt u kennis met de achtergronden van het kerkrecht. Juist in deze tijd, dat de kerk zijn bijzondere positie niet automatisch meer heeft, is een juist kerkrechtelijk handelen van groot belang. De avonden zijn een combinatie van theorie en praktijk. Meer informatie vindt u in het volledige programma.
 

Praktische gegevens
Het is alleen mogelijk voor de cursus als geheel in te schrijven. De kosten à €70,- per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwandte kerken zijn van harte welkom.

Inschrijven
U kunt zich hier inschrijven.

 


Leergang op locatie

Naast bovengenoemde leergangen is het mogelijk om een leergang op locatie aan te bieden. Hierbij kunnen we aansluiten op de plaatselijke situatie en een specifiek thema behandelen. 

 

312