Leergang Catechese

Cursussen open voor inschrijving

  • Leergang catechese 
    Ridderkerk | september 2022

 

Inhoudelijke informatie

Praktische gegevens

De kosten à €22,50 per avond per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders door u wordt aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwandte kerken zijn van harte welkom.

De avond start om 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur.

Meer informatie vindt u in het programma. Via de knop "inschrijven" kunt u zich inschrijven op de leergang Catechese.

Leergang Kerkrecht

Programmabeschrijving

In deze leergang van drie avonden maakt u kennis met de achtergronden van het kerkrecht. Juist in deze tijd, dat de kerk zijn bijzondere positie niet automatisch meer heeft, is een juist kerkrechtelijk handelen van groot belang. De avonden zijn een combinatie van theorie en praktijk. 

 

Inhoudelijke informatie

Praktische gegevens

Het is alleen mogelijk voor de cursus als geheel in te schrijven. De kosten à €70,- per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwandte kerken zijn van harte welkom.

Als kerkenraad kunt u deze leergang aanvragen op locatie.

Leergang op locatie

Naast bovengenoemde leergangen is het mogelijk om een leergang op locatie aan te bieden. Hierbij kunnen we aansluiten op de plaatselijke situatie en een specifiek thema behandelen. 

Hierbij kunt u denken aan een Leergang Catechese, Pastoraat, Kerkrecht of Ouderenzorg. Daarnaast kunt u altijd vragen naar een leergang, die voor u ontwikkeld wordt. U heeft dan zelf een idee over het thema van de leergang.

 

Inhoudelijke informatie

 


Voor meer informatie over één van onze leergangen of om een leergang af te stemmen op uw specifieke wensen, kunt u contact opnemen met drs. J. van Gurp, studieleider CGO Toerusting, via jvangurp@cgo.nu.

349