Leergang Pastoraat | Catechese

Cursussen open voor inschrijving

 • Leergang catechese
  Gouda | maart 2022

 • Leergang catechese
  Genemuiden | mei 2022

 • Leergang catechese (deze inschrijving staat nog niet open)
  Ridderkerk | september 2022

Praktische gegevens

De kosten à €22,50 per avond per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders door u wordt aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwandte kerken zijn van harte welkom.

Meer informatie vindt u in het programma.

Leergang Kerkrecht

Programmabeschrijving

In het najaar van 2021 zal een nieuwe leergang kerkrecht gegeven worden in Gouda door ds. P. Mulder. In deze leergang van drie avonden maakt u kennis met de achtergronden van het kerkrecht. Juist in deze tijd, dat de kerk zijn bijzondere positie niet automatisch meer heeft, is een juist kerkrechtelijk handelen van groot belang. De avonden zijn een combinatie van theorie en praktijk. 

Praktische gegevens

Het is alleen mogelijk voor de cursus als geheel in te schrijven. De kosten à €70,- per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwandte kerken zijn van harte welkom.

Meer informatie vindt u in het programma.

Leergang op locatie

Naast bovengenoemde leergangen is het mogelijk om een leergang op locatie aan te bieden. Hierbij kunnen we aansluiten op de plaatselijke situatie en een specifiek thema behandelen. 

 • Algemene informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u hier.
 • Voor meer informatie en afstemmen kunt u contact opnemen met drs. J. van Gurp, studieleider CGO Toerusting via jvangurp@cgo.nu.
349