Programmabeschrijving
Je krijgt een grondige basis in de theologie aan de hand van 6 lesvakken:

Bijbelkunde ∙ Dogmatiek ∙ Kerkgeschiedenis ∙  Ethiek ∙  Bijbelse oudheidkunde / sekten en stromingen ∙  Kerkelijke oriëntatie / apologetiek

Tijdens de lessen is ruimte voor gesprek en wordt de lijn naar vandaag gelegd.

Elk vak wordt afgesloten met een tentamen of opdracht. Bij voldoende resultaat ontvang je een getuigschrift. Het is ook mogelijk de cursus zonder toetsing te volgen; je ontvangt dan een bewijs van deelname.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden in de folder en in de studiegids 2023-2024.

De leslocaties zijn in Amersfoort, Dordrecht, Goes (zaterdagmorgen), Elspeet (dinsdagavond) en Gouda en Rijssen (donderdagavond). Deelname aan de cursus kost € 305,- per jaar. Er zijn kortingen voor fulltime studenten en éénverdieners met een gezin, waarbij beide huwelijkspartners de cursus volgen.

Rijssen - modulaire deelname
Een module bestaat uit 6 lessen, die allen betrekking hebben op één vak en behoren tot één cursusseizoen. We organiseren twee lessen per avond, die nu als blokuren van hetzelfde vak geroosterd zijn. In de toekomst kan het zijn dat we gaan wisselen met de vakken, waardoor het rooster voor de fulltime cursist wat diverser per avond wordt. Dit betekent voor de modulaire cursist, dat een module blijft bestaan uit 6 lessen, maar dat deze wel meer verspreid zijn ingeroosterd. Voor de lestijden kunt u het rooster raadplegen. De kosten bedragen € 60,- per module.

Voorbeeld modulaire deelname:
U kunt zich inschrijven op het vak Ethiek - Basiscursus 1, waarna u een volgend cursusseizoen het vak Ethiek - Basiscursus 2 volgt. Maar u mag een volgend seizoen ook een ander vak van de Basiscursus 1 volgen.

Inschrijven?
Dat kan via de knop inschrijven. U kiest voor Basiscursus 1 - Rijssen en bij "eventuele opmerkingen" geeft u aan welk(e) vak(ken) u wilt volgen.

Vanuit een innerlijk verlangen om de Schrift te onderzoeken ben ik gestart met de basiscursus CGO in Dordrecht. De lesstof, die behandeld wordt, gaat verder en dieper dan een lesje Namen en Feiten. Dat geeft meteen de meerwaarde van deze cursus weer. Lesstof en de praktijk van alledag sluiten goed op elkaar aan. Onderling is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, ook over kerkmuren heen. Een aanrader voor iedereen, die op zoek is naar kennis die meerwaarde heeft.
Karin Stip


 

Het leek mij mooi om na mijn belijdenis mij te blijven verdiepen in de Bijbel en alle onderwerpen daarom heen. De gesprekken, contacten en de leerzame lessen, maken dat ik een fijne tijd heb bij de CGO en zou ik het jong en oud van harte willen aanbevelen.
Anne-Marthe van der Net

 

 

 

 

 

NIEUWE OPZET LOCATIE RIJSSEN

Downloads Basis- en Vervolgcursus

Lesroosters 2023-2024
Rooster Amersfoort
Rooster Dordrecht
Rooster Elspeet
Rooster Goes
Rooster Gouda
Rooster Rijssen

 

Studiegids
Studiegids 2023-2024 (alle leerjaren, alle locaties)

Boekenlijsten 2023-2024
 

Deze boekenlijsten zijn een bestelformulier voor Den Hertog of uw reguliere boekhandel. U kunt hier gebruik van maken of de boeken op uw eigen manier aanschaffen. De boeken zullen niet allemaal letterlijk tijdens de les behandeld worden. Zij worden ook gebruikt om thuis ter voorbereiding op de les hoofdstukken te lezen en ter voorbereiding van het tentamen.

Bestelformulier Basiscursus 1 voor 2023-2024
Bestelformulier Basiscursus 2 voor 2023-2024
Bestelformulier Vervolgcursus voor 2023-2024
 
 
Algemene Voorwaarden
 
202