De eindejaarsbijeenkomst voor de cursisten van de Basis- en Vervolgcursus staat gepland voor D.V. 8 juli 2023. Verdere inhoudelijke informatie volgt.

OPEN LESSEN

Programmabeschrijving
Je krijgt een grondige basis in de theologie aan de hand van 6 lesvakken:

Bijbelkunde ∙ Dogmatiek ∙ Kerkgeschiedenis ∙  Ethiek ∙  Bijbelse oudheidkunde / sekten en stromingen ∙  Kerkelijke oriëntatie / apologetiek

Tijdens de lessen is ruimte voor gesprek en wordt de lijn naar vandaag gelegd.

Elk vak wordt afgesloten met een tentamen of opdracht. Bij voldoende resultaat ontvang je aan het einde van jaar 2 een certificaat en na afronding van de Vervolgcursus behaal je het CGO-diploma.

Het is ook mogelijk de cursus zonder toetsing te volgen; je ontvangt dan een bewijs van deelname.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden in de folder en in de studiegids 2022-2023.

De leslocaties zijn in Amersfoort, Dordrecht, Goes, Rijssen (zaterdagmorgen), Elspeet (dinsdagavond) en Gouda (donderdagavond).

Deelname aan de cursus kost €305,- per jaar. Er zijn kortingen voor fulltime studenten en éénverdieners met een gezin, waarbij beide huwelijkspartners de cursus volgen.

Vanuit een innerlijk verlangen om de Schrift te onderzoeken ben ik gestart met de basiscursus CGO in Dordrecht. De lesstof, die behandeld wordt, gaat verder en dieper dan een lesje Namen en Feiten. Dat geeft meteen de meerwaarde van deze cursus weer. Lesstof en de praktijk van alledag sluiten goed op elkaar aan. Onderling is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, ook over kerkmuren heen. Een aanrader voor iedereen, die op zoek is naar kennis die meerwaarde heeft.
Karin Stip


 

Het leek mij mooi om na mijn belijdenis mij te blijven verdiepen in de Bijbel en alle onderwerpen daarom heen. De gesprekken, contacten en de leerzame lessen, maken dat ik een fijne tijd heb bij de CGO en zou ik het jong en oud van harte willen aanbevelen.
Anne-Marthe van der Net

Downloads Basiscursus en Vervolgcursus

Lesroosters 2022-2023
Lesrooster Amersfoort
Lesrooster Dordrecht
Lesrooster Elspeet gew. d.d. 22-08-2022
Lesrooster Goes
Lesrooster Gouda gew. d.d. 30-01-2023 i.v.m. Verdiepingscursus
Lesrooster Rijssen gew. d.d. 30-01-2023 i.v.m. leswisseling docenten

 

Studiegids
Studiegids 2022-2023 (alle leerjaren, locaties)

 

Boekenlijsten 2022-2023
Deze boekenlijsten zijn een bestelformulier voor Den Hertog of uw reguliere boekhandel. U kunt hier gebruik van maken of de boeken op uw eigen wijze aanschaffen.

Bestelformulier Basiscursus 1 voor 2022-2023
Bestelformulier basiscursus 2 voor 2022-2023
Bestelformulier Vervolgcursus voor 2022-2023
 
 
Algemene Voorwaarden
 
202