Programmabeschrijving
Deze leergang in Scherpenzeel bestaat uit 5 avonden. Samen wordt tijdens de leergang de Romeinenbrief hoofdstuk voor hoofdstuk behandeld. Zo proberen we meer zicht te krijgen op de Bijbelse kernpunten van de Christelijke geloofsleer. Tijdens de avonden is er gelegenheid om op inhoudelijke en persoonlijke vragen in te gaan. 

Praktische gegevens
Er wordt lesgegeven door dhr. C. van den Brink.
U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma. Het cursusgeld voor deze cursus bedraagt € 125,- voor het cursusseizoen 2024-2025. Het is aan te raden uw Bijbel en wat aantekenmateriaal mee te nemen.

Lesinhoud
Aan de orde komen onder meer de volgende belangrijke thema's:

  • Indeling en hoofdgedachte (Rom 1: 1-17) en Jood en heiden verdoemelijk voor God (Rom. 1:18 - 3:20)
  • De Rechtvaardiging door het geloof (Rom. 3:21-4:25) en de vruchten van de rechtvaardiging (Rom. 5)
  • De heiligmaking, de wet en de innerlijke strijd (Rom. 6 en 7) en het Hooglied van het Nieuwe Testament (Rom. 8)
  • Verkiezing en verwerping (Rom. 9) en de toekomst van Israël als Gods volk (Rom. 10 en 11)
  • Aansporingen en overheidsgezag (Rom. 12 en 13) en de onderlingen omgang en het slot van de brief (Rom. 14 t/m 16)
432