Programmabeschrijving
De Middeleeuwen, een donkere tijd. En daarom vooral aandacht voor de noodzaak van de Reformatie. Toch heeft de middeleeuwse theologie veel te bieden. Dat vonden de (Nadere) Reformatoren ook. Daarom biedt deze cursus inzicht in de geschriften van één van de belangrijkste stemmen uit deze tijd.

Bernardus was in de twaalfde eeuw stichter van een nieuwe, strengere kloosterorde en een gezien persoon in de internationale kerkpolitiek. Hij schreef veel: brieven, preken, traktaten. Waarom schreef hij eigenlijk? Wat was zijn doel? En waarom schreef hij op de manier waarop hij schreef?

De cursus gaat in op deze vragen. We lezen een deel van zijn werk en proberen dit tegen de achtergrond van zijn tijd en de kerkelijke ontwikkelingen te begrijpen. We praten door over wat we lezen en krijgen zo een boeiend inkijkje in de theologie van Bernardus

Praktische gegevens
Het cursusgeld bedraagt € 125,- voor deze cursus. De lesdata worden vermeld in het programma. Door op het woord lesopzet te klikken, kunt u verder inhoudelijke informatie vinden over de lesinhoud.

Lesinhoud

Onderwerpen, die behandeld worden:

  • Bernardus en het klooster
  • Bernardus en de school
  • Bernardus en de tweede kruistocht
  • Bernardus en het Hooglied
  • De aandacht voor de vroomheid van Bernardus, werken bij de (Nadere) Reformatie

Literatuur
Het verzameld werk (hoewel niet helemaal compleet) van Bernardus is te vinden op:
https://kloosterbibliotheek.nl/bronteksten/bernardus-van-clairvaux/

Verder zal de docent ook zelf teksten ter beschikking stellen. U hoeft geen literatuur aan te schaffen voor deze leergang.

Bekijk het programma voor de lesdata.

419