Programmabeschrijving
Vervolging, niet voor ons? En wat houdt christenvervolging in? In deze leergang van vijf avonden te Apeldoorn staan we stil bij vervolging vroeger en nu. De verhalen over amfitheaters kennen we, maar wat gebeurt er in Noord-Korea, China en het Midden-Oosten? Daarnaast plaatsen we vervolging in Bijbels licht. En wat is onze roeping?

 

Praktische gegevens
Deze cursus wordt in samenwerking met het Deputaatschap Bijzondere Noden georganiseerd. Het cursusgeld voor deze leergang bedraagt € 125,- inclusief BTW. Voor verdere informatie kunt u het programma raadplegen.

Lesinhoud
Tijdens 5 cursusavonden wordt ingegaan op de thema's:

  • Lijden en verdrukking in Bijbels licht;
  • Vervolging in de kerkgeschiedenis: Vroege Kerk en de Reformatie;
  • Vervolging vanuit andere religies: Hindoeïsme en Islam;
  • Vervolging vandaag: Noord-Korea, China en het Midden-Oosten;
  • De roeping van de kerk vandaag.

405