Leergang Kerkrecht

In deze leergang van drie avonden maakt u kennis met de achtergronden van het kerkrecht. Juist in deze tijd, dat de kerk zijn bijzondere positie niet automatisch meer heeft, is een juist kerkrechtelijk handelen van groot belang. De avonden zijn een combinatie van theorie en praktijk. 

Cursussen open voor inschrijving

  • Leergang Kerkrecht
    Middelburg-Centrum | mei, juni 2023

 

Inhoudelijke informatie

Praktische gegevens

Het is alleen mogelijk voor de cursus als geheel in te schrijven. De kosten à €70,- per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwandte kerken zijn van harte welkom.

Als kerkenraad kunt u deze leergang aanvragen op locatie.

382