Programmabeschrijving
De leergang zal bestaan uit 6 avonden. Tijdens deze avonden worden de brieven van Jakobus, Petrus en Johannes uitgelegd. De brieven worden besproken in de context van de tijd, waarin zij geschreven zijn met en praktische toespitsing naar onze tijd. Ook worden er lijnen naar het hart getrokken. Het is aan te raden om uw Bijbel en eventueel aantekenmateriaal mee te nemen naar de lessen.

Ruim 100 cursisten gingen u voor! Zij hadden grote waardering voor de leergang!

Praktische gegevens
Eventuele literatuur, die doorgenomen kan worden voorafgaand aan de cursusavonden, staat vermeld in het programma. Het cursusgeld bedraagt € 150,- voor deze cursus. Het programma is toegevoegd, zodat u de lesdata kunt agenderen.

Lesinhoud
De inhoud van de lessen zal bestaan uit de behandeling van onderstaande brieven van Jakobus, Petrus en Johannes.

  • Brief Jakobus - hoofdstuk 1-2
  • Brief Jakobus - hoofdstuk 3-5
  • 1 Petrus
  • 2 Petrus
  • 1 Johannes - hoofdstuk 1-2
  • 1 Johannes, hoofdstuk 3-5 en 2 en 3 Johannes
401