Programmabeschrijving
In vier avonden worden de thema's van de leergang besproken. In het Nieuwe Testament, vooral in het Johannesevangelie, wordt de nadruk gelegd op de heerlijkheid van Jezus Christus als Middelaar. Deze heerlijkheid omvat niet alleen Zijn huidige verheven staat in de hemel, maar juist ook Zijn diepe vernedering. Hoewel deze heerlijkheid voor natuurlijke ogen verborgen is (Jesaja 53:2), brengt het leven voor gelovigen (Johannes 11:40). De meditatie over beide aspecten van Zijn heerlijkheid vormt het centrale thema van 'De Heerlijkheid van Christus', dat Owen vlak voor zijn overlijden schrijft. Bekijk voor een uitgebreide omschrijving per les het programma.


Praktische gegevens
Het cursusgeld bedraagt € 100,- voor deze cursus. De aanbevolen literatuur is niet opgenomen in het cursusgeld. Let op: in het programma wordt een artikeltip genoemd behorend bij de eerste avond.

Lesinhoud

Onderwerpen, die behandeld worden:

  • Introductie van de schrijver - John Owen
  • Hoe kun je de heerlijkheid van Christus zien? Waarin is zij zichtbaar?
  • Waarin verschilt het zien op aarde van het zien in de hemel?
  • Hoe kan ik Hem voor het eerst, maar ook weer opnieuw leren zien?

Bekijk het programma voor de verdere lesinhoud, de lesdata en het leesrooster.

427