De Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) is in 1979 opgericht, met het doel de bestudering van Gods Woord te bevorderen. De Stichting heeft als grondslag: ‘de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619’.

Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel de bestudering van de Bijbel en de gereformeerde belijdenissen, de Bijbelse ethiek, kerkgeschiedenis, kerkelijke oriëntatie, sekten en stromingen en apologetiek. De cursus gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom.

Twee studierichtingen
De CGO kent twee studierichtingen:

  • Toerustingscursussen
    A- en B-cursus, C-cursus (verdiepingscursus algemeen), Institutiecursus (I-cursus), cursus voor onderwijsgevenden (O-cursus), leergang Israël en de Bijbel, verdiepingscursus Israël en de Bijbel, leergang Evangelisatie, leergang Vervolgde kerk, leergang In het spoor van Dordt. In samenwerking met kerkenraden worden opvoedingscursussen op locatie gegeven en in samenwerking met De Vluchtheuvel en kerkenraden cursussen Huwelijkstoerusting op locatie.
     
  • HBO-opleiding theologie
    Er zijn drie lesvarianten: opleiding Godsdienstleraar (GL-variant) / opleiding Pastoraal werker (PW-variant) / Algemene variant (AV-variant). De HBO-opleidingen zijn op een ander deel van deze website zichtbaar gemaakt.
321