De Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) is in 1979 opgericht, met het doel de bestudering van Gods Woord te bevorderen. De Stichting heeft als grondslag: ‘de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619’.

Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel de bestudering van de Bijbel en de gereformeerde belijdenissen, de Bijbelse ethiek, kerkgeschiedenis, kerkelijke oriëntatie, sekten en stromingen en apologetiek. De cursus gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom.

Twee studierichtingen
De CGO kent twee studierichtingen:

  • Toerustingscursussen
    A- en B-cursus, C-cursus (verdiepingscursus algemeen), Institutiecursus (I-cursus), cursus voor onderwijsgevenden (O-cursus), leergang Israël en de Bijbel, verdiepingscursus Israël en de Bijbel, leergang Evangelisatie, leergang Vervolgde kerk, leergang In het spoor van Dordt. In samenwerking met kerkenraden worden opvoedingscursussen op locatie gegeven en in samenwerking met De Vluchtheuvel en kerkenraden cursussen Huwelijkstoerusting op locatie.
     
  • HBO-opleiding theologie
    Er zijn drie lesvarianten: opleiding Godsdienstleraar (GL-variant) / opleiding Pastoraal werker (PW-variant) / Algemene variant (AV-variant). De HBO-opleidingen zijn op een ander deel van deze website zichtbaar gemaakt.
Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Auteurs: J.H....

Lees meer »
Nieuwsbericht voorjaar
Start leergangen voorjaar 2020 D.V.

In het voorjaar van 2020 D.V. starten diverse leergangen opnieuw. De volledige programma's zijn inmiddels beschikbaar en de inschrijving is geopend.

De leergangen die zullen starten zijn:

  • Leergang Israël en...

Lees meer »
Artikel LVK.JPG
Leergang Vervolgde Kerk

In het RD heeft een interview met Jan Drost (Bijzondere Noden) en Jan Mauritz (CGO toerusting) gestaan over de leergang Vervolgde Kerk. Daarnaast is een beknopt verslag van de eerste cursusavond opgenomen. U kunt het artikel

Lees meer »
erskine-church-gewijzigde locatie.jpg
Gewijzigde locatie leergang 'Puriteinen, toen en nu'

De leergang 'Puriteinen, toen en nu' zal wegens de grote belangstelling niet plaatsvinden in Driestar College maar in de grote collegezaal van Driestar Educatief.

Gegevens Driestar Educatief:

Burgemeester Jamessingel 2, 2803...

Lees meer »
223