De Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) is in 1979 opgericht, met het doel de bestudering van Gods Woord te bevorderen. De Stichting heeft als grondslag: ‘de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619’.

Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel de bestudering van de Bijbel en de gereformeerde belijdenissen, de Bijbelse ethiek, kerkgeschiedenis, kerkelijke oriëntatie, sekten en stromingen en apologetiek. De cursus gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom. 

Draagt u CGO een warm hart toe en wilt u daarom een gift overmaken? Dat kan. CGO heeft een ANBI-status. Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. (Meer informatie over onze ANBI staat op: https://www.gergeminfo.nl/anbi/anbi-c)

Twee studierichtingen
De CGO kent twee studierichtingen:

  • Toerustingscursussen
    Basis- en B-cursus, C-cursus (verdiepingscursus algemeen) en overige leergangen. In samenwerking met kerkenraden worden opvoedingscursussen op locatie gegeven en in samenwerking met De Vluchtheuvel en kerkenraden cursussen Huwelijkstoerusting op locatie. Verder worden er ambtsdragercursussen aangeboden.
     
  • HBO-opleiding theologie
    Er zijn drie lesvarianten: opleiding Godsdienstleraar (GL-variant) / opleiding Pastoraal werker (PW-variant) / Algemene variant (AV-variant). Voor meer informatie, zie de website.
321