De Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) is in 1979 opgericht, met het doel de bestudering van Gods Woord te bevorderen. De Stichting heeft als grondslag: ‘de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619’.

Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel de bestudering van de Bijbel en de gereformeerde belijdenissen, de Bijbelse ethiek, kerkgeschiedenis, kerkelijke oriëntatie, sekten en stromingen en apologetiek. De cursus gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom.

Twee studierichtingen
De CGO kent twee studierichtingen:

  • Toerustingscursussen
    A- en B-cursus, C-cursus (verdiepingscursus algemeen), Institutiecursus (I-cursus), cursus voor onderwijsgevenden (O-cursus), leergang Israël en de Bijbel, verdiepingscursus Israël en de Bijbel, leergang Evangelisatie, leergang Vervolgde kerk, leergang In het spoor van Dordt. In samenwerking met kerkenraden worden opvoedingscursussen op locatie gegeven en in samenwerking met De Vluchtheuvel en kerkenraden cursussen Huwelijkstoerusting op locatie.
     
  • HBO-opleiding theologie
    Er zijn drie lesvarianten: opleiding Godsdienstleraar (GL-variant) / opleiding Pastoraal werker (PW-variant) / Algemene variant (AV-variant). De HBO-opleidingen zijn op een ander deel van deze website zichtbaar gemaakt.
Elim Capelle ad IJssel
Sluitingsbijeenkomst D.V. 8 juni 2019

Op zaterdagmorgen 8 juni vindt de jaarlijkse sluitingsbijeenkomst van CGO plaats.

Lees meer »
erskine-church-stirling-1.jpg
Leergang Puriteinen, toen en nu

Start: najaar 2019

Voor het programma: ga naar 'downloads'

Lees meer »
image
Leergang Israël en de Bijbel in Dordrecht

Start: najaar 2019

Voor het programma: ga naar 'downloads'

Lees meer »
Leergang Israel afbeelding 1 (content)
Leergang Israël en de Bijbel Barneveld-Zuid

Start: najaar 2019

Voor het programma: ga naar 'downloads'.

Lees meer »
Leergang Vervolgde Kerk (content)
Leergang De Vervolgde Kerk Veenendaal

Start: najaar 2019

Voor het programma: ga naar 'downloads'.

Lees meer »
Leergang Evangelisatie (content)
Leergang Evangelisatie in Goes

Start: najaar 2019

Voor het programma: ga naar 'downloads'.

Lees meer »
223