Centrum voor Godsdienstonderwijs (CGO) is op 24 maart 1976 opgericht onder leiding van rector P. Kuijt, met het doel de bestudering van Gods Woord te bevorderen. De lessen begonnen al in september 1975. De Stichting draagt statutair de naam: "Stichting ter bevordering van het bestuderen van de leer der waarheid naar Schrift en Belijdenis, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten". De stichting heeft als grondslag: ‘de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619’. 
 

Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel de bestudering van de Bijbel en de gereformeerde belijdenissen, de Bijbelse ethiek, kerkgeschiedenis, kerkelijke oriëntatie, sekten en stromingen en apologetiek. De cursus gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom. 

 

Draagt u CGO een warm hart toe en wilt u daarom een gift overmaken? Dat kan. CGO heeft een ANBI-status.
Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. Scan de QR-code via uw camara-app en volg de aanwijzingen op.

(Meer informatie over onze ANBI staat op: https://www.gergeminfo.nl/anbi/anbi-c)


Wilt u uw ervaring met CGO anoniem delen met ons? Zodat wij kunnen leren van uw inbreng over o.a. de inhoud van de cursussen, de opzet van de website of het functioneren van ons personeel, de leslocaties etc.

Deel hier uw ervaring!

Twee studierichtingen
CGO kent twee studierichtingen:

 • Toerustingscursussen
  Basis- en Vervolgcursus, Verdiepingscursus (voorheen C-cursus) en overige leergangen. In samenwerking met kerkenraden worden opvoedingscursussen op locatie gegeven en in samenwerking met De Vluchtheuvel en kerkenraden cursussen Huwelijkstoerusting op locatie. Verder worden er ambtsdragercursussen aangeboden.

   
 • HBO-opleiding theologie
  Er zijn drie lesvarianten: opleiding basis HBO Theologie (BHT), opleiding Pastoraal Werker (PW) en de  opleding Docent Godsdienst/Godsdienstleraar (GL) in samenwerking met Driestar Educatief.
 • Verder heeft HBO nog twee-jarige post HBO cursussen, namelijk Grieks en Hebreeuws (beide worden om het leerjaar aangeboden).
 • HBO biedt losse modules PW en Evangelisatie (voor studenten HHK) aan. 
 • Voor meer informatie, zie de website.

Vertrouwenspersoon voor beide onderdelen van CGO is mevrouw M. Vermeulen (m.vermeulen@salouz.nl). Zij is coördinator Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken.

321