Programmabeschrijving
In zes avonden wordt het thema van de leergang besproken. Dr. M. Klaassen (Scherpenzeel) en Prof. Dr. B.A. Zuiddam (Zwolle) zullen een Bijbels licht werpen over seksualiteit. Deze cursus zal qua inhoud anders zijn dan onze huwelijkscatechese voor jonge stellen, die hopen te trouwen of net getrouwd zijn. Uiteraard zijn zij ook welkom, maar deze cursus zal dus niet direct gaan over het huwelijksleven en alle vragen, die kunnen ontstaan rondom gezinsvorming e.d.

Praktische gegevens
Eventuele literatuur, die doorgenomen kan worden voorafgaand aan de cursusavonden, zal naderhand gepubliceerd worden. Het cursusgeld bedraagt € 150,- voor deze cursus.

Lesinhoud

Onderwerpen, die behandeld worden:

  • Over de inpact van de "seksuele revolutie"
  • Over het huwelijk, "een heilzame instelling van God"
  • Over seksualiteit, "een vlam van de Heere"
  • Over gender "man en vrouw schiep Hij hen"
  • Over roeping en rol van man en vrouw "Verschil mag er wezen"
  • Over homoseksualiteit "Beschadigd verlangen"
De lesdata worden vermeld in de programma's. 

INSCHRIJVEN

402