Programmabeschrijving
In 10 avonden maakt u kennis met ds. Hellenbroek en zijn geschriften. Er worden diverse thema's besproken uit meerdere werken van ds. Hellenbroek. De docent zal zelf zorgen voor leesteksten uit de verschillende boeken.

Praktische gegevens
Het cursusgeld bedraagt € 225,- voor deze cursus. De lesdata worden vermeld in het programma. 

Lesinhoud
Onderwerpen, die behandeld worden:

  • Het leven en de geschriften van Hellenbroek
  • De preekmethode van Hellenbroek
  • Thema's in zijn catechisatieboekje
  • Analyse van een voorbeeldpreek
  • Kruistriomf
  • Evangelische Jesaja I
  • Evangelische Jesaja II
  • Hooglied
  • Bloemlezing uit de andere preken van Hellenbroek
  • Kernthema's in de prediking van Hellenbroek
431