Programmabeschrijving
De vijf avonden hebben als doel om kennis op te doen op grond van Gods Woord over de noodzaak en het belang van evangelisatie. Het is een Bijbelse opdracht voor iedere christen. Wat was het geheim van de eerste christenen? Waardoor werden zij gedreven en op welke wijze kunnen ook in onze geseculariseerde maatschappij, mensen in aanraking gebracht worden met de evangelieboodschap. Nederland is zendingsland, dat blijkt ook uit een groot aantal zendelingen, die naar Nederland zijn uitgezonden. 

De avonden zullen tevens een praktische toespitsing krijgen, op welke wijze we biddend gestalte kunnen geven aan dit werk. Daar begon het mee in de vroege kerk. Als vrucht van de liefde van de Heere Jezus door de Heilige Geest kwamen mensen ook in actie om daadwerkelijk goed te doen aan alle mensen. 

Denkt u mee op welke wijze we in onze tijd met de geschonken gaven en talenten het evangelisatiewerk vorm kunnen geven? 'Uw Naam worde geheiligd' en 'Uw Koninkrijk kome'.

Steeds vaker kom je als gemeentelid in aanraking met mensen, die weinig weten van de Bijbel en het christelijk geloof, zoals collega's of buren. Je wilt ze iets doorgeven van de Bijbelse boodschap, maar hoe doe je dat? Hoe leg je contacten met andersdenkenden?

Docent M. Rozema zal de volgende thema's behandelen

  • Bezinning. Evangeliseren een Bijbelse opdracht
  • Binnenkamer (gebed), Bovenkamer (verstand), Bouwmarkt (materiaal Schriftgebruik) en Bouwkeet (in de praktijk)
  • Gemeenschap, gelijkwaardigheid en participatie
  • Apologetiek, moeilijke vragen en andere culturen en religies
  • Training met praktijkcasuïstiek (do's en dont's bij o.a. Ray Comfort e.a.)

 

Praktische gegevens
Het cursusgeld voor deze leergang bedraagt 125,- euro. Bekijk het programma voor de lesdata. De leslocatie is nog niet definitief geregeld.

219