Inschrijfformulier

Kortingsregeling bij de Basis- en Vervolgcursus

Voor de Basis- en Vervolgcursus is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een korting. Korting à € 60,- is mogelijk wanneer:

  • u een full-time student bent op een MBO- of HBO-opleiding

  • u de cursus als echtpaar volgt en één gezamenlijk inkomen heeft. De man betaalt in dat geval € 305,-, de vrouw krijgt korting en betaalt € 245,-.

Let op: U dient zelf aan te geven bij uw inschrijving onder ‘beroep’ dat u student dan wel éénverdiener bent. Zie ook de informatie in de studiegids.

 

Deelnemerslijst

Bij uw inschrijving wordt gevraagd of u akkoord gaat met het plaatsen van uw contactgegevens op de deelnemerslijst. Deze deelnemerslijst wordt bij de start van het cursusjaar verspreid:

  • onder de cursisten van de basis- en vervolgcursus (dus niet voor de leergangen)
  • per groep (dus uw gegevens worden alleen verspreid naar de cursisten van uw eigen lesgroep)

In de achterliggende jaren is de deelnemerslijst een handig hulpmiddel gebleken om studie-informatie e.d. te delen. Wanneer u onverhoopt om welke reden dan ook hiermee niet akkoord kunt gaan, is het verzoek contact op te nemen met het secretariaat.

 

Algemene voorwaarden

Bij uw inschrijving wordt gevraagd of u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden steeds per cursusseizoen aangepast. Uw aanmeldjaar (2022-2023) is tevens het versienummer van de algemene voorwaarden, die voor u van toepassing zijn.

225