Als je geïnteresseerd bent in Theologie en daar op een stevig niveau mee bezig wil zijn, is de hbo-opleiding van de CGO iets voor jou.

Binnen de hbo-opleidingen zijn we trouw aan Schrift en Belijdenis. Vanuit die grondslag wordt onderwijs gegeven aan de hbo-opleiding van de CGO. Tegelijkertijd wordt het curriculum van de beroepsopleidingen voor een groot deel bepaald door de kennisinhouden  en competenties, zoals landelijk vastgesteld voor de opleiding tot docent godsdienst voor het tweedegraads gebied (GL-opleiding) of tot pastoraal werker (PW-opleiding).

Die landelijke kennisinhouden kunnen confronterend zijn, maar het helpt ook om beter te zien waar jij zelf staat en hoe jouw levensinstelling zich verhoudt tot de uitgangspunten van anderen. Door een van de hbo-opleidingen van de CGO te doen, werk je aan je persoonlijke vorming en aan een betere worteling in je eigen religieuze uitgangspunten.

De hbo-opleidingen hebben een gemeenschappelijk deel, het zogenaamde Basisprogramma Hbo Theologie (BHT). Dit basisprogramma kan apart gevolgd worden.
Studenten die godsdienstleraar, dan wel pastoraal werker willen worden, volgen naast het basisprogramma uiteraard ook een op de praktijk gericht curriculum. Binnen dat curriculum wordt gewerkt aan de competenties, zoals landelijk vastgesteld voor de opleiding tot leraar godsdienst en godsdienst pastoraal werker. Deze opleidingen stellen je in staat om gesprekken te voeren met gelijkgezinden en andersdenkenden.

Naast de hierboven genoemde opleidingen is het ook mogelijk om in  te schrijven voor losse modules of voor een post-hbo opleiding Hebreeuws of Grieks

De ervaring van de studenten is dat de colleges gegeven worden door bekwame docenten in een goede sfeer, waar alle ruimte is om ook van hart tot hart met elkaar te spreken. Dat is ook waar wij voor willen staan: betrokken - kleinschalig - persoonlijk.

 

W.M. van der Wilt, directeur hbo-opleidingen

Logo's 2.jpg
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Lees meer »
Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2019

Welkom op onze voorlichtingsbijeenkomsten!

Lees meer »
186