Als je geïnteresseerd bent in Theologie en daar op een stevig niveau mee bezig wil zijn, is de hbo-opleiding van de CGO iets voor jou.

Binnen de hbo-opleidingen zijn we trouw aan Schrift en Belijdenis. Vanuit die grondslag wordt onderwijs gegeven aan de hbo-opleiding van de CGO. Tegelijkertijd wordt het curriculum van de beroepsopleidingen voor een groot deel bepaald door de kennisinhouden  en competenties, zoals landelijk vastgesteld voor de opleiding tot docent godsdienst voor het tweedegraads gebied (GL-opleiding) of tot pastoraal werker (PW-opleiding).

Die landelijke kennisinhouden kunnen confronterend zijn, maar het helpt ook om beter te zien waar jij zelf staat en hoe jouw levensinstelling zich verhoudt tot de uitgangspunten van anderen. Door een van de hbo-opleidingen van de CGO te doen, werk je aan je persoonlijke vorming en aan een betere worteling in je eigen religieuze uitgangspunten.

De hbo-opleidingen hebben een gemeenschappelijk deel, het zogenaamde Basisprogramma Hbo Theologie (BHT). Dit basisprogramma kan apart gevolgd worden.
Studenten die godsdienstleraar, dan wel pastoraal werker willen worden, volgen naast het basisprogramma uiteraard ook een op de praktijk gericht curriculum. Binnen dat curriculum wordt gewerkt aan de competenties, zoals landelijk vastgesteld voor de opleiding tot leraar godsdienst en godsdienst pastoraal werker. Deze opleidingen stellen je in staat om gesprekken te voeren met gelijkgezinden en andersdenkenden.

Naast de hierboven genoemde opleidingen is het ook mogelijk om in  te schrijven voor losse modules of voor een post-hbo opleiding Hebreeuws of Grieks

De ervaring van de studenten is dat de colleges gegeven worden door bekwame docenten in een goede sfeer, waar alle ruimte is om ook van hart tot hart met elkaar te spreken. Dat is ook waar wij voor willen staan: betrokken - kleinschalig - persoonlijk.

 

W.M. van der Wilt, directeur hbo-opleidingen

Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2018

Voor cursusjaar 2018-2019 wordt er geen voorlichting meer gegeven.

U kunt voor inlichtingen of vragen, contact opnemen met de studieleider, de heer J. van Mourik (tel.nr. 0113-344407) of met het secretariaat.

Lees meer »
Voorpagina onderzoek 2016-2017
Onderzoek 'Kerkelijke betrokkenheid onder jongeren'

Welke factoren zijn van invloed op de kerkelijke betrokkenheid onder jongeren binnen de Gereformeerde Gemeenten en op welke wijze kunnen deze factoren ten positieve worden beïnvloed?

Lees meer »
img01
Nieuwsbrief juni 2018

Voor u ligt de Nieuwsbrief van juni 2018. Door middel van deze nieuwsbrief brengt het management van de CGO een aantal zaken onder uw aandacht. U ontvangt zowel in mei/juni als in december/januari een Nieuwsbrief.

Lees meer »
186