Directeur toerustingscursussen:
Dhr. J.H. Mauritz
De Hild 40
3471 EZ  Kamerik
Tel. 0348 – 401 978
E-mail: jh.mauritz@cgo.nu

Secretariaat (tevens vragen over cursusgelden / doorgeven van uw afmelding):
Mw. M.J. Dekker
Willem Bontekoesingel 22
2803 XN Gouda
Tel. 0182 - 701 366
E-mail: secretariaat@cgo.nu
(bij voorkeur uw vragen stellen via het genoemde e-mailadres)
 

Verwerking cursusgelden:
Kerkelijk Bureau
Houttuinlaan 7
3447 GM  Woerden
E-mail: brina@kerkelijkedienstverlening.nl

226