Directeur toerustingscursussen:
Dhr. J.H. Mauritz
De Hild 40
3471 EZ  Kamerik
Tel. 0348 – 40 19 78
E-mail: jh.mauritz@cgo.nu

Secretariaat (tevens vragen over cursusgelden / doorgeven van uw afmelding):
Mw. J.C.M. Romijn-van Dijk
Klaproos 70
4421 ML  Kapelle
Tel. 0113 – 34 23 56
E-mail: secretariaat@cgo.nu
(bij voorkeur uw vragen stellen via het genoemde e-mailadres)
 

Verwerking cursusgelden:
Kerkelijk Bureau
Houttuinlaan 7
3447 GM  Woerden
E-mail: brina@kerkelijkedienstverlening.nl

226