Leergang Catechese

Catechese is één van de kerntaken van de kerk, naast prediking en pastoraat. Er alle reden om praktisch voor deze taak toegerust te worden. In een catechisatieles zijn drie aspecten belangrijk: de geloofsleer, de relatie tussen catecheet en de jongeren en de manier van onderwijzen. De geloofsleer wordt inhoudelijk bepaald door de Heidelbergse Catechismus, Kort Begrip of het leerboekje van Hellenbroek. In de toerusting tijdens onderstaande avonden gaat het vooral over de relatie en over de manier van catechiseren. Doel is dat de jongeren zich, in verbondenheid aan de gemeente, de kernpunten van de geloofsleer eigen maken.

Cursussen

  • Leergang Catechese
    Utrecht | voorjaar 2024
    Nieuwe Westerkerk, Eerste Westerparklaan 19, Utrecht

Praktische gegevens

De kosten à €22,50 per avond per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders door u wordt aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwante kerken zijn van harte welkom. Bij inschrijving op de leergang neemt u deel aan alle avonden van de leergang.

De avond start om 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur.

Meer informatie vindt u in het programma. Via de blauwe knop kunt u zich inschrijven op de Leergang Catechese.

Inschrijven voor de Leergang Catechese:

Leergang Utrecht

350