Leergang Catechese

Catechese is één van de kerntaken van de kerk, naast prediking en pastoraat. Er alle reden om praktisch voor deze taak toegerust te worden. In een catechisatieles zijn drie aspecten belangrijk: de geloofsleer, de relatie tussen catecheet en de jongeren en de manier van onderwijzen. De geloofsleer wordt inhoudelijk bepaald door de Heidelbergse Catechismus, Kort Begrip of het leerboekje van Hellenbroek. In de toerusting tijdens onderstaande avonden gaat het vooral over de relatie en over de manier van catechiseren. Doel is dat de jongeren zich, in verbondenheid aan de gemeente, de kernpunten van de geloofsleer eigen maken.

Cursussen

  • Leergang Catechese
    Soest | voorjaar 2024

  • Leergang Catechese
    Hardinxveld-Giessendam | najaar 2023

  • Leergang catechese 
    Alblasserdam | september 2022 (voorheen Ridderkerk)

 

Inhoudelijke informatie

Praktische gegevens

De kosten à €22,50 per avond per ambtsdrager worden in principe gefactureerd aan de scriba van de kerkenraad, tenzij anders door u wordt aangegeven. Ook ambtsdragers van aanverwante kerken zijn van harte welkom.

De avond start om 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur.

Meer informatie vindt u in het programma. Via de knop "inschrijven" kunt u zich inschrijven op de leergang Catechese.

Inschrijven op de verschillende locaties voor de Leergangen Catechese:

Leergang Soest

Leergang Hardinxveld-Giessendam

350