Nieuws

Eindejaarsbijeenkomst voor de cursisten van de Basis- en Vervolgcursus staat gepland D.V. 5 juli 2024. De avond zal plaatsvinden in het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10 in Gouda, start 22.00 uur, inloop 19.30 uur.

 


Steeds meer kerkelijke gemeenten zien het belang van toerusting van opvoeders en willen die binnen hun gemeente aanbieden aan ouders en andere opvoeders. Zij zoeken een vorm van toerusting, die past bij hun gemeente en bij de behoefte die er is. Wij bieden een professioneel toerustingsaanbod vanuit de bekende kerkelijke organisaties. Om het onderlinge aanbod van de verschillende organisaties op elkaar af te stemmen, ontwikkelingen met elkaar te delen en meer gezamenlijk op vragen in te kunnen spelen is het ‘Adviesplein gemeente en gezin’ gerealiseerd. Iedere organisatie biedt toerusting en training aan vanuit eigen deskundigheid en expertise. Ook is er gezamenlijk aanbod vanuit de organisaties. Al het toerustingsaanbod, zowel gezamenlijk als per organisatie, is samengebracht in de nieuwe brochure 'Toerustingsaanbod Gereformeerde Gemeenten'. Wilt u graag een training, cursusavond(en) of gemeenteavond(en) rondom een bepaald onderwerp organiseren in uw gemeente? Heeft u vragen rondom het toerustingsaanbod? Neem dan contact met ons op.

 
 
Bekijk de brochure
187