Welkom op de website van de Cursus Godsdienst Onderwijs

Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar op de CGO, tijdens toerustingscursussen van gemeenteleden, ouders en ambtsdragers en tijdens de colleges van de opleidingen op hbo-niveau. 
De CGO staat voor trouw aan Schrift en belijdenis en gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten, maar we heten cursisten en studenten uit de gehele gereformeerde gezindte van harte welkom! Zowel in de toerustingscursussen als in de theologieopleiding op hbo-niveau willen we staan in de lijn van de gereformeerde traditie, maar ook voluit aandacht geven aan het ontwikkelen van vaardigheden, competenties en betrokkenheid bij het kerkelijk leven. Belangstelling voor elkaar en gezelligheid tekenen de sfeer op de CGO!
 

Toerustingscursussen

 • A/B Basis- en vervolgcursus
 • C verdiepingscursus
 • Institutiecursus
 • Leergangen
 • Opvoedingscursus
 • Huwelijkstoerusting
 • Toerusting ambtsdragers

HBO-opleiding Theologie

 • Godsdienstleraar
 • Kerkelijk werker
 • Basisprogramma Hbo Theologie
 • Post-hbo Hebreeuws/Grieks
 • Modules Pastoraat

Vacatures directeur Toerusting en directeur HBO

 

Het bestuur van de Cursus Godsdienst Onderwijs zoekt

met ingang van D.V. 1 september 2020 een

 

directeur Toerusting

0,2 fte

en

directeur HBO

0,2 – 0,3 fte

     

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u tot uiterlijk D.V. 13 maart 2020 richten aan het bestuur t.a.v. dhr. B. Agteresch, secretaris en toesturen via secretariaat@cgo.nu. Gesprekken zullen plaatsvinden op D.V. 19 maart 2020.

 

199