Welkom op de website van de Cursus Godsdienst Onderwijs

Welkom op de site van de Cursus Godsdienst Onderwijs. U kunt een keuze maken tussen de toerustingcursussen en de HBO-opleiding theologie. Waardevolle opleidingen, met belangstelling voor elkaar tekenen de sfeer van de CGO.

Toerustingscursussen

 • A/B Basis- en vervolgcursus
 • C verdiepingscursus
 • Institutiecursus
 • Leergangen
 • Opvoedingscursus
 • Huwelijkstoerusting
 • Toerusting ambtsdragers

HBO-opleiding Theologie

 • Godsdienstleraar
 • Kerkelijk werker
 • Basisprogramma Hbo Theologie
 • Post-hbo Hebreeuws/Grieks
 • Modules Pastoraat
199