Welkom bij de CGO. Onze organisatie heeft als doel het toerusten van kerkleden en ambtsdragers. Daarnaast verzorgen we enkele opleidingen op Hbo-niveau. We doen ons werk in hartelijke verbondenheid aan de Heilige Schrift en de (gereformeerde) Belijdenis. De CGO gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten.

199