Welkom op de website van de Cursus Godsdienst Onderwijs

Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar op de CGO, tijdens toerustingscursussen van gemeenteleden, ouders en ambtsdragers en tijdens de colleges van de HBO-opleiding. 
De CGO staat voor trouw aan Schrift en belijdenis en gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten, maar we heten cursisten en studenten uit de gehele gereformeerde gezindte van harte welkom! Zowel in de toerustingscursussen als in de theologieopleiding (HBO) willen we staan in de lijn van de gereformeerde traditie, maar ook voluit aandacht geven aan het ontwikkelen van vaardigheden, competenties en betrokkenheid bij het kerkelijk leven. Belangstelling voor elkaar en gezelligheid tekenen de sfeer op de CGO!
 

Toerustingscursussen

 • A/B Basis- en vervolgcursus
 • C verdiepingscursus
 • Institutiecursus
 • Leergangen
 • Opvoedingscursus
 • Huwelijkstoerusting
 • Toerusting ambtsdragers

HBO-opleiding Theologie

 • Godsdienstleraar
 • Kerkelijk werker
 • Basisprogramma Hbo Theologie
 • Post-hbo Hebreeuws/Grieks
 • Modules Pastoraat
199