Programmabeschrijving
Deze verdiepingsleergang van vijf avonden is een diepteboring over de thema's:

  • Jeruzalem, een lastige steen;
  • Joodse feesten en rituelen;
  • Messiasverwachting;
  • Het jodendom;
  • Het jodendom in relatie tot het christelijk geloof.

De verdiepingsleergang is een vervolg op de oriëntatiecursus Israël en de Bijbel, maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden. 

Praktische gegevens

Deze cursus wordt jaarlijks in samenwerking met het Deputaatschap voor Israël georganiseerd. De lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk.

In het cursusjaar 2021-2022 zal de cursus worden georganiseerd in Werkendam bij voldoende deelname. U kunt zich momenteel inschrijven.
221