De CGO biedt jaarlijks op verschillende locaties een Leergang Israël en de Bijbel aan. Deze boeiende oriëntatiecursus van acht avonden wordt in samenwerking met het Deputaatschap Israël georganiseerd

De leergang is bedoeld voor iedereen die zich betrokken weet bij het Joodse volk. Het doel is om gemeenteleden toe te rusten, vooral m.b.t. de Bijbelse plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God. Over de plaats van Israël en de vraag hoe onze houding ten opzichte van het volk en de staat Israël moet zijn is veel discussie. Tijdens de cursus gaan we op zoek naar Bijbelse antwoorden.

De lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk. 

Er wordt lesgegeven van 19.30-22.00 uur (met halverwege een pauze).

Het lesgeld voor deze cursus van acht avonden bedraagt € 150,-.

Onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen: de geschiedenis van het Joodse volk – de plaats van Israël in het Nieuwe Testament – Joodse rituelen; Judaïsme – de vervangingsleer getoetst – de Messiasverwachting in het Oude Testament – de Messiasverwachting in de Joodse godsdienst – onze houding t.o.v. Israël, oudtestamentische profetieën en Israël – onze opdracht t.o.v. Israël.

In het voorjaar van 2019 (februari - juni) wordt deze cursus aangeboden in Veenendaal (locatie: Adventkerk, Vijftien Morgen 51). Bekijk het lesprogramma door hier te klikken. 


AANKONDIGING! 
In het voorjaar, van D.V. 29 april tot 9 mei 2019, organiseert CGO in samenwerking met het Deputaatschap Israël een Israëlreis. Een uitgebreid programma en een aanmeldformulier voor deze reis kunt u vinden onder:  http://www.relireizen.nl/reizen-met-cgo

218