Programmabeschrijving
Hoe moet onze houding zijn ten opzichte van Israël? Tijdens deze oriëntatiecursus te Gouda gaan we in 7 avonden op zoek naar Bijbelse antwoorden. Daarnaast denken we na over de plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God.

Praktische gegevens

Deze cursus wordt in samenwerking met het Deputaatschap voor Israël georganiseerd. De lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk. U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma. Het cursusgeld bedraagt €160,-.

Lesinhoud
Onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn:
De geschiedenis van het Joodse volk – de plaats van Israël in het Nieuwe Testament – Joodse rituelen; Judaïsme – de vervangingsleer getoetst – de Messiasverwachting in het Oude Testament – de Messiasverwachting in de Joodse godsdienst – onze houding t.o.v. Israël – oudtestamentische profetieën en Israël – onze opdracht t.o.v. Israël.

In het voorjaar van 2020 is deze leergang gestart in Werkendam. In verband met de Corona-crisis hebben 4 avonden nog niet plaatsgevonden. In D.V. 2021-2022 zal in Werkendam de verdiepingsleergang Israël plaatsvinden. De resterende avonden van de leergang Israël zullen voor deelnemers uit 2020 voorafgaand aan deze verdiepingsleergang worden aangeboden. U kunt zich hiervoor ook inschrijven.
218