Programmabeschrijving
Hoe moet onze houding zijn ten opzichte van Israël? Tijdens deze oriëntatiecursus gaan we in 8 avonden op zoek naar Bijbelse antwoorden. Daarnaast denken we na over de plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God.

Praktische gegevens

Deze cursus wordt in samenwerking met het Deputaatschap voor Israël georganiseerd. De lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk.

In het cursusjaar 2020-2021 zou deze cursus in Lisse aangeboden worden. Echter door beperkte belangstelling is deze geannuleerd. Wanneer u geïnteresseerd bent in de cursus, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@cgo.nu.

Lesinhoud
Onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn:
De geschiedenis van het Joodse volk – de plaats van Israël in het Nieuwe Testament – Joodse rituelen; Judaïsme – de vervangingsleer getoetst – de Messiasverwachting in het Oude Testament – de Messiasverwachting in de Joodse godsdienst – onze houding t.o.v. Israël – oudtestamentische profetieën en Israël – onze opdracht t.o.v. Israël.

In het voorjaar van 2020 is deze leergang gestart in Werkendam. In verband met de Corona-crisis hebben 5 avonden nog niet plaatsgevonden. Deze zullen D.V. in de periode september-november 2020 alsnog plaatsvinden. Cursisten hebben hierover bericht ontvangen. Het oude programma van de leergang te Werkendam kunt u hier raadplegen.

218