Leergang Pastoraat Ridderkerk

13-04-2023 Geestelijk leidinggeven D. Rosbergen
25-05-2023 Praktisch pastoraat W.M. van der Wilt
15-06-2023 Pastoraat bij lijden ds. W. Harinck

Tijdens de eerste les wordt er stilgestaan bij wat de Schrift aanreikt als opdracht aan de ambtsdragers. Thema's zijn "wat is geestelijk leidinggeven?" en "hoe kan er geestelijk leiding worden gegeven bij vragen van het hart?"
In de les van de tweede avond wordt er nagedacht over hoe het pastoraat praktisch vorm kan worden gegeven. Welk gespreksvaardigheden zijn er nodig? Wat zijn de grenzen tussen pastoraat en hulpverlening?
Tijdens de derde les zal het bezoeken van ambtsdragers aan mensen die lijden door rouw, ziekte etc. Waar hebben die gemeenteleden behoefte aan en welke weg wijst de Bijbel hierin.

 

386