Lesdata Barendrecht

14-05-2024

- Bijbelse lijnen - Christus-ambt gezag. Hoe kan dit verkregen gezag goed functioneren?
- De Dordtse Kerkorde, ontstaan / hoofdkenmerken / actualisering in 2019.
- Plaats en rol van het deputaatschap kerkrecht.
- Het geestelijke karakter van de kerkorde.
- Bijbelse vereisten voor de tucht.

ds. J.M.D. de Heer
28-05-2024 - Relatie kerkenraad/gemeente. Relatie kerkenraad / classis.
- Relatie kerk / overheid (moeten we beducht zijn voor de AVG-wetgeving of de rechter?).
- Appelregeling.
- Rondom de verkiezing van ambtsdragers.
ds. J.M.D. de Heer
12-06-2024 - Kerkorde en doop / overdoop.
- Kerkorde en Avondmaal (ambt en avondmaal / kerkgang en avondmaal).
- Kerkorde en huwelijk / echtscheiding. Verhouding ambt en hulpverlening.
ds. J.M.D. de Heer
385