Lesdata Middelburg-Centrum

12-05-2023

- Kerkordelijke stelsels (RK-hervormd-gereformeerd).
- Bijbelse lijnen - Christus-ambt gezag. Hoe kan dit verkregen gezag goed functioneren, ook in het licht van ethische vraagstukken?
- Het belang van de kerkorde.

ds. P. Mulder
26-05-2023 - DKO, hoofdkenmerken. Relatie tussen kerk/overheid.
- Actualisering DKO in 2019.
- Appelregeling.
ds. P. Mulder
16-06-2023 - Kerkelijke eigenheden.
- Ambtelijk/kerkordelijk handelen in de praktijk.
- Relatie kerkenraad/gemeente. Relatie kerkenraad/kr-classis.
- Huwelijksproblematiek. Verschil tussen ambtelijk contact en hulpverlening.
ds. P. Mulder

 

De lesdata zijn nog onder voorbehoud voldoende deelname. Dit geldt met name voor 12 mei 2023. Wilt u deze lesdatum wel reserveren in uw agenda. De locatie is vooralsnog akkoord. Qua te behandelen onderwerpen kunt u een eigen inbreng aanleveren via het inschrijfformulier. De dominee zal dan beoordelen wat hij behandelen kan.

385