De colleges worden op woensdagavond gegeven in het gebouw van Driestar educatief aan de Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

Het eerste college-uur begint om 18.45u, het tweede college-uur om 20.30 uur.

De praktische vakken beginnen om 17u of (op praktijkavonden om) 18.30u.


In de rechterkolom vind u de meest actuele informatie rondom de colleges Hbo > > 

 

Cursusjaar 2023-2024

Hier kunt u het concept lesrooster voor het cursusjaar 2023-2024 downloaden (versie 03.11.2023)

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.

Hier kunt u het (her)tentamenrooster 2023-2024 downloaden.

Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar educatief gedownload worden.

Hier kunt u een document met de tentamenregels downloaden.

ROOSTER WOENSDAG 29 NOVEMBER 2023 

 
Lj1 (lok. 1.09)     Lj2 (lok. 2.08)     Lj3 (lok. 2.12)     Lj4 (lok. 1.05)  
TBOT3     GSOC3     ET1     NT3  
OT1     MULT3     NT3     ET1  
                   
 

 

231