Het eerste college-uur begint om 18.45u, het tweede college-uur begint om 20.30 uur.

De colleges worden gegeven in het gebouw van Driestar educatief: Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.


Downloads:

 

Hier kan het concept-lesrooster 2020-2021 (versie d.d. 19.10.2020) gedownload worden.

Het rooster is concept i.v.m. de onzekerheden rondom covid. Check s.v.p. elke woensdagmiddag eventuele wijzigingen aan de rechterzijde van deze webpagina.

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.

Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar educatief gedownload worden.


Rooster D.V. woensdag 28 oktober 2020

(Let op: in de pauze en in de gangen mondkapje dragen!)

28 okt. Gouda Gouda* Gouda* Gouda    
  LJ1 LJ2 LJ3 LJ4    
17.00 (GL:)WP1 - Tl** x x x    
18.45 TENT FI*** WDG3 - Pr - 1.09 OT1 - St - 2.08 TENT OT***    
20.30 TENT NT*** HERMA - Mo - 1.09 WDG4 - Pr - 2.08 TENT DG***    

 

* De colleges in leerjaar 2 en 3 worden fysiek gegeven in Gouda in de aangegeven lokalen.
We proberen het deze keer vanwege het grote studentenaantal dat er voor de tentamens  leerjaar 1 en 4 is zonder aanwezigheidsplicht bij de colleges.
We verwachten wel dat er een substantieel aantal studenten zijn zodat er sprake kan zijn van tweerichtingsverkeer.
Wanneer u ervoor kiest niet naar Gouda te komen of vanwege de maatregelen rondom Covid-19 afwezig moet zijn,
doet u een afmelding naar onze secretaresse, zodat we er zicht op hebben wie aanwezig/afwezig zijn.
Deze colleges komen ook ONLINE beschikbaar. Live: daarvoor ontvangt u een link.
Ook de donderdag een week later wordt het college nogmaals uitgezonden.

** WP, Werkplaats godsdienst, is de nieuwe aanduiding voor het combinatievak waaronder het oude vakddidactiek voor de GL-studenten.

*** Het tentamenrooster voor leerjaar 1 en 4 is hieronder te vinden. 
De tentamentijd die hier aangegeven wordt, is een kwartiet tekort.
Daarvoor is aandacht vanuit de cursusleiding.

LEERJAAR 1

LEERJAAR 4


De studenten evangelisatie HHK leerjaar 1 maken alleen het tentamen NT. Dus even opletten op berichtgeving.

231