De colleges worden op woensdagavond gegeven in het gebouw van Driestar Educatief aan de Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

Het eerste college-uur begint om 18.45u, het tweede college-uur om 20.30 uur.

De praktische vakken beginnen om 17u of 19u.


In de rechterkolom vind u de meest actuele informatie rondom de colleges Hbo > > 

 

Cursusjaar 2022-2023

Hier kunt u het concept lesrooster voor het cursusjaar 2022-2023 downloaden (versie 19.9.22)

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.

Hier kunt u het concept (her)tentamenrooster 2022-2023 downloaden.

Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar Educatief gedownload worden.

Rooster D.V. 28 september 2022

         

28-sep

       
lj1 (lokaal 1.09)          lj2  (lokaal 0.32 2.25)       lj3 (lokaal 2.08)        lj4 (lokaal 2.12)
INLT3 - Mo (+HHK)        KG4 - Pr          OT4 -St (+HHK)            ET4 - Kh
KG4 - Pr       NT4 - Mo (+ HHK)          ET4 - Kh            OT4 - St

 

 

 

231