Het eerste college-uur begint om 19.15 uur, het tweede college-uur begint om 20.50 uur. De colleges worden gegeven in het gebouw van Driestar educatief: Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

 

 

Rooster woensdag  13 februari 2019 

LJ1 LJ2 LJ3 LJ4
GSOC3 - Jn - 1.09 TENT GSOC - Nl - 1.10 NT2 - Mo - 2.08 geen
NT1 - Mo - 1.09 HERMB2 - On - 2.16 TENT FI - Nl - 1.10 geen

 


Downloads:

Hier kan het concept-lesrooster 2018-2019 gedownload worden (versie 5 februari 2019).

Aanvulling:

-op D.V. woensdagavond 24 april a.s. wordt het tentamen WSB leerjaar 2 afgenomen (in plaats van het tentamen Hermeneutiek A).
 

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.
Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar educatief gedownload worden.

231