De colleges worden op woensdagavond gegeven in het gebouw van Driestar educatief aan de Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

Het eerste college-uur begint om 18.45u, het tweede college-uur begint om 20.30 uur. De praktische vakken beginnen om 17u.


DOWNLOADS

In de rechterkolom vind u de meest actule informatie rondom de colleges HBO.

 

Cursusjaar 2021-2021

Hier kunt u het concept lesrooster van 2021-2022 (versie 14.9.21) downloaden.

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.

Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar educatief gedownload worden.

Hier kunt u het (her)tentamenrooster 2021-2022 downloaden. 

Rooster D.V. woensdag 8 december 2021

 

Pastoraal Werk (PW)

Op D.V. 8 december wordt de laatste module BPO met de gastspreker gehouden. Aanvang 19.45u.

 

Godsdienstleraar (GL)

De colleges GL leerjaar 3 Werkplaats gaan door. Aanvang: 18.45u.

 

 

Kerstvakantie:

M.b.t. de colleges van 5/1: deze worden verplaatst naar D.V. 22/12. Zie ook de mail.

Tentamens januari 2022:

M.b.t. de tentamendata: deze worden op woensdag gehouden, i.t.t. wat er staat op het conceptrooster. Dus: 19 en 26 januari i.p.v. 18/1 en 25/1. Zie verder het menu 'studenten > inschrijven (her)tentamens'.

 

LETOP!
Voor het hoger onderwijs zijn weer Corona-maatregelen van kracht.

  • Neem een mondkapje mee!
  • Kom bij klachten niet, er is een opname beschikbaar.
231