De colleges worden op woensdagavond gegeven in het gebouw van Driestar educatief aan de Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

Het eerste college-uur begint om 18.45u, het tweede college-uur begint om 20.30 uur. De praktische vakken beginnen om 17u.


DOWNLOADS

Binnenkort wordt hier het nieuwe concept-rooster geplaatst voor het tweede halfjaar 2020-2021. I.v.m. de lock-down zijn er helaas weer veel wijzigingen. Zie rechterkolom voor het rooster van januari.

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.

Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar educatief gedownload worden.

Hier kunt u het (her)tentamenrooster 2020-2021 downloaden.

Afhankelijk van de wijziging in overheidsmaatregelen op D.V. 19 januari a.s. worden nieuwe keuzes gemaakt m.b.t. de wijze waarop de colleges worden gegeven. 

  • De colleges van de docenten Grandia en Van Mourik zijn te volgen via YouTube onder CGO (2) MOURIK
  • De overige docenten Theologie gebruiken een Teams link, die via het secretariaat wordt toegestuurd.
  • Docent Van Tol benadert studenten zelf.

We verwachten dat studenten 'live' beschikbaar zijn, hetzij via Teams (zie mail), hetzij via YouTube.

 

Rooster woensdag 20 januari 2020 - ONLINE

LJ1 LJ2 LJ3 LJ4
  (GL) WP-Tl***    
  HERM2- St** FI1- Gr* x
TENT WDG
FYSIEK
FI2- Gr* WDG6 - Pr** x


* YT-link CGO MOURIK
** TEAMS-link via het secretariaat
*** LInk via docent zelf
 

Rooster woensdag 27 januari 2020 - FYSIEK

LJ1 LJ2 LJ3 LJ4
(GL) WP- Tl      
TENT GSOC   TENT OT x
  TENT WDG   x
231