De colleges worden op woensdagavond gegeven in het gebouw van Driestar educatief aan de Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

Het eerste college-uur begint om 18.45u, het tweede college-uur begint om 20.30 uur. De praktische vakken beginnen om 17u.


DOWNLOADS

In de rechterkolom vind u de meest actule informatie rondom de colleges HBO.

Hier kan het concept lesrooster voor de tweede helft van '20-'21 gedownload worden.

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.

Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar educatief gedownload worden.

Hier kunt u het (her)tentamenrooster 2020-2021 downloaden.

Hieronder de meest actuele informatie rondom de colleges:  

 

Rooster D.V. 19 mei 2021

17.00 uur LJ 2 Werkplaats - Tl
18.45 uur-22.00  LJ 1 Werkplaats -Tl
18.45 uur- 22.00 PW-studenten BPO - Hk Lokaal 2.02

NB. Deze colleges worden weer fysiek gegeven op de locatie Hogeschool Driestar.
 

Modules PW

Op de volgende data worden de modules BPO gegeven (docente: mw. v.d. Hoek):

  • 19 mei 2021
  • 9 juni 2021
  • 30 juni 2021

Op de volgende data worden de modules Intervisie gegeven aan de HHK studenten (docente: mw. v.d. Hoek):

  • 2 juni 2021
  • 16 juni 2021
231