Het eerste college-uur begint om 19.15 uur, het tweede college-uur begint om 20.50 uur. De colleges worden gegeven in het gebouw van Driestar educatief: Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.


Downloads:

Hier kan het concept-lesrooster 2019-2020 (versie d.d. 10-1-2020) gedownload worden. De versie d.d. 10-1-2020 bevat alleen wijzigingen t.o.v. die van 1-1-2020 m.b.t. leerjaar 1 en 2. De colleges Vakdidactiek 2019-2020 zijn inmiddels gepland en op 10 januari 2020 via het secretariaat aan de GL-studenten (leerjaar 1 t/m leerjaar 4) bekendgemaakt.

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.

Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar educatief gedownload worden.

 

 

 

Maandag 20 januari 2020
PW, GL keuze en BHT inschrijvers

LJ1-4       
PZ - Bn - 2.16      
VAP - Pr - 2.16      
231