De colleges worden op woensdagavond gegeven in het gebouw van Driestar Educatief aan de Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

Het eerste college-uur begint om 18.45u, het tweede college-uur om 20.30 uur.

De praktische vakken beginnen om 17u.


In de rechterkolom vind u de meest actuele informatie rondom de colleges HBO.

 

Cursusjaar 2021-2022

Hier kunt u het concept lesrooster voor het tweede halfjaar van 2021-2022 downloaden (versie 3.5.22)

Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.

Hier kunt u het (her)tentamenrooster 2021-2022 downloaden. 

Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar Educatief gedownload worden.

Rooster woensdag 25 mei 2022

 
  lj1   lj2   lj3   lj4
      17.00 - WPDG  - Mt - 2.05        
  DG2-Mt -1.09   BUMA3 - Vr- 0.32   WDG7-Pr -2.08   x
  GSOC3-Vrr-1.09   DG2 - Mt - 0.32   WDG8- Pr -2.08   x

 

HHK-evangelisten 19.00-22.00 uur Module 'Communicatie van het Woord' - lokaal 2.05 - Drs. J. van Mourik

231