Studenten die een vierjarige opleiding een te grote inspanning vinden, maar wel graag één of meer praktische pastorale vakken willen volgen, kunnen zich voor cursusjaar 2020-2021 inschrijven voor één of meer van de volgende modules: Homiletiek, Pastorale Psychologie, Diaconaat, Missiologie en Verdieping Ethiek.

De PW-modules Agogiek (leerjaar 1 en 2) en Pastoraat (leerjaar 1 en 2) worden hoogstwaarschijnlijk D.V. in 2020-2021 of 2021-2022 weer gegeven.

Het volgen van losse modules is ideaal voor bijvoorbeeld ambtsdragers. Voor elke behaalde module ontvang je een certificaat. Dit kun je inleveren voor een vrijstelling als je later besluit alsnog de PW-opleiding te gaan doen. Het lesgeld bedraagt per module € 95,00 of  €190,00. 

Informeer bij de studieleider (drs. J. van Mourik) naar de mogelijkheden! 

Welkom! Met vragen over deze waardevolle modules kun je altijd bij ons terecht!

Inlichtingen
Mw. J.E. van Dijk-v.d. Slikke, secretaresse Hbo-opleiding
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Mw. M.M.W. van de Worp-van Aalsburg, secretaresse Hbo-opleiding
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, studieleider/adjunct-directeur Hbo-opleiding
Tel. 0113-344407
Email: jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

 
Nieuwe directeur CGO

Wegens het aanstaande vertrek van de huidige directeur Toerusting, dhr. J.H. Mauritz en de huidige directeur Hbo, dhr. W.M. van der Wilt ontstond er een vacature voor beide functies.

Het bestuur van de CGO is verblijd een nieuwe...

Lees meer »
Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Auteurs: J.H....

Lees meer »
235