Studenten die een vierjarige opleiding een te grote inspanning vinden, maar wel graag één of meer praktische pastorale vakken willen volgen, kunnen zich voor het tweede helft (d.w.z. vanaf januari 2022) van cursusjaar 2021-2022 inschrijven voor één of meer van de volgende modules: Homiletiek, Pastorale Psychologie, Diaconaat, Missiologie en Verdieping Ethiek.

De PW-modules Agogiek (leerjaar 1 en 2) en Pastoraat (leerjaar 1 en 2) worden hoogstwaarschijnlijk (als de covid-omstandigheden het toelaten) D.V. in 2021-2022 weer gegeven.

Het volgen van losse modules is ideaal voor bijvoorbeeld ambtsdragers. Voor elke behaalde module ontvang je een certificaat. Dit kun je inleveren voor een vrijstelling als je later besluit alsnog de PW-opleiding te gaan doen. Het lesgeld bedraagt per credit € 45,00. Dus als een module 5,0 credits heeft, betaal je 5x 45 =  € 225,00.

E.e.a. onder voorbehoud i.v.m. een mogelijke wijziging in het PW programma.

Informeer bij de studieleider (drs. J. van Mourik) naar de mogelijkheden! 

Welkom! Met vragen over deze waardevolle modules kun je altijd bij ons terecht!

Inlichtingen

Mw. J. van Roekel, secretaresse Hbo-opleiding
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Mw. J.E. van Dijk-v.d. Slikke, secretaresse Hbo-opleiding
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, studieleider/adjunct-directeur Hbo-opleiding
Tel. 0113-344407
Email: jvm@cgo.nu

Dr. E.G. Bosma, directeur Hbo-opleiding
Email: egbosma@cgo.nu

235