Studenten die een vierjarige opleiding een te grote inspanning vinden, maar wel graag één of meer praktische pastorale vakken willen volgen, kunnen zich voor cursusjaar 2019-2020 inschrijven voor één of meer van de volgende modules:

-Pastoraat & Ziekte (PW-vak/keuzevak; eerste college-avond: D.V. 2 december 2019; vier colleges; kosten: € 190,00)

-Praktische Theologie (PW-vak; eerste college-avond: D.V. 2 maart 2020; vier colleges; kosten: € 190,00)

-Praktische Theologie leerjaar 1 (basisvak; eerste college-avond: D.V. woensdag* 4 december 2019; drie colleges; kosten: € 95,00)

-Praktische Theologie leerjaar 2 (basisvak; eerste college-avond: D.V. woensdag* 4 december 2019; drie colleges; kosten: € 95,00)

 

Ook kunnen, na overleg, de volgende PW-modules gevolgd worden in cursusjaar 2019-2020:

-Evangelistiek (PW-vak/keuzevak; eerste college-avond: D.V. 16 september 2019; vier colleges; kosten: € 190,00)

-Catechetiek (PW-vak/keuzevak; eerste college-avond: D.V. 16 september 2019; vier colleges; kosten: € 190,00)

-Verdieping Apologetiek (PW-vak/keuzevak; eerste college-avond: D.V. 2 december 2019; vier colleges; kosten: € 190,00)

 

*De colleges (behalve die van Praktische Theologie leerjaar 1 en 2) worden op maandagavond gegeven.

Genoemde modules (behalve Praktische Theologie leerjaar 1 en 2) worden D.V. in 2020-2021 niet gegeven. D.V. in 2020-2021 zullen de volgende PW-vakken/keuzevakken worden gegeven: Homiletiek, Pastorale Psychologie, Diaconaat, Missiologie en Verdieping Apologetiek.

De PW-modules Agogiek (leerjaar 1 en 2) en Pastoraat (leerjaar 1 en 2) worden hoogstwaarschijnlijk D.V. in 2020-2021 of 2021-2022 weer gegeven.

Het volgen van losse modules is ideaal voor bijv. ambtsdragers. Voor elke behaalde module ontvang je een certificaat. Dat kun je inleveren voor een vrijstelling als je later besluit toch de PW-opleiding te gaan doen. Het lesgeld bedraagt per module € 190,00 of € 95,00. 

Informeer bij de studieleider (drs. J. van Mourik) naar de mogelijkheden! 

Welkom! Met vragen over deze waardevolle modules kun je altijd bij ons terecht!

Inlichtingen
Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretaresse Hbo-opleiding
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, studieleider/adjunct-directeur Hbo-opleiding
Tel. 0113-344407
Email: jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Auteurs: J.H....

Lees meer »
 
Toekenning bekostiging opleiding docent Godsdienst via Driestar Educatief

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Daarmee...

Lees meer »
Logo's 2.jpg
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Lees meer »
235