Studenten die een vierjarige opleiding een te grote inspanning vinden, maar wel graag één of meer praktische pastorale vakken willen volgen, kunnen zich voor cursusjaar 2020-2021 inschrijven voor één of meer van de volgende modules: Homiletiek, Pastorale Psychologie, Diaconaat, Missiologie en Verdieping Ethiek.

De PW-modules Agogiek (leerjaar 1 en 2) en Pastoraat (leerjaar 1 en 2) worden hoogstwaarschijnlijk D.V. in 2020-2021 of 2021-2022 weer gegeven.

Het volgen van losse modules is ideaal voor bijv. ambtsdragers. Voor elke behaalde module ontvang je een certificaat. Dat kun je inleveren voor een vrijstelling als je later besluit toch de PW-opleiding te gaan doen. Het lesgeld bedraagt per module € 190,00 of € 95,00. 

Informeer bij de studieleider (drs. J. van Mourik) naar de mogelijkheden! 

Welkom! Met vragen over deze waardevolle modules kun je altijd bij ons terecht!

Inlichtingen
Mw. C.J. van der Werf- Verdouw, secretaresse Hbo-opleiding
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, studieleider/adjunct-directeur Hbo-opleiding
Tel. 0113-344407
Email: jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Auteurs: J.H....

Lees meer »
 
Toekenning bekostiging opleiding docent Godsdienst via Driestar Educatief

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Daarmee...

Lees meer »
Logo's 2.jpg
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Lees meer »
235