Studenten die een vierjarige opleiding een te grote inspanning vinden, maar wel graag één of meer praktische pastorale vakken willen volgen, kunnen zich inschrijven voor de modules Agogiek (leerjaar 1 en 2), Pastoraat (leerjaar 1 en 2), Pastoraat en ziekte (leerjaar 3 en 4)*, Pastorale Psychologie (leerjaar 3 en 4) en/of Praktische Theologie (leerjaar 1 t/m 4)*. Ideaal voor bijv. ambtsdragers. Voor elke behaalde module ontvang je een certificaat. Dat kun je inleveren voor een vrijstelling als je later besluit toch de PW-opleiding te gaan doen. Het lesgeld bedraagt per module € 95,-. De colleges (behalve die van Praktische Theologie leerjaar 1 en 2) worden op maandagavond gegeven.

Informeer bij de studieleider naar de mogelijkheden! 

*De modules Pastoraat en ziekte en Praktische Theologie (leerjaar 3 en 4) worden in cursusjaar 2018-2019 niet gegeven, D.V. in cursusjaar 2019-2020 wel. De module Pastorale Psychologie wordt in cursusjaar 2019-2020 niet gegeven.

Welkom! Met vragen over deze waardevolle modules kun je altijd bij ons terecht!

Inlichtingen
Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretariaat
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Logo's 2.jpg
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Lees meer »
Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2019

Welkom op onze voorlichtingsbijeenkomsten!

Lees meer »
235