Het Basisprogramma Hbo Theologie (BHT) betreft het gemeenschappelijk theoretisch gedeelte van de opleiding tot docent Godsdienst/Levensbeschouwing en de opleiding Pastoraal Werker. Wanneer je dit programma volgt heb je geen stageverplichtingen en hoef je geen afstudeerscriptie te maken. Wel volg je het theoretisch gedeelte van een geaccrediteerde hbo-opleiding. Deze opleiding reikt je theoretische kennis aan om het gesprek aan te gaan met allerlei groepen in de samenleving. Een overstap naar de GL-of PW-opleiding is mogelijk per 1 januari en per 1 september.

Als je je inschrijft voor het Basisprogramma Hbo Theologie kies je voor een flink stuk theoretische, theologische vorming. Je volgt dan de volgende vakken: Taal & Bijbel, Nieuwe Testament, Oude Testament, Hermeneutiek, Praktische Theologie, Apologetiek, Dogmatiek, Ethiek, Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen, Kerkgeschiedenis, Wereldgodsdiensten, Sekten en Bewegingen, Godsdienstsociologie, Burgerschap & Maatschappijleer en Filosofie. Bij de BHT-variant volg je geen praktijkvakken en je loopt ook geen stages. De complete BHT-variant duurt vier jaar, maar kan in overleg met de studieleiding ook in kortere tijd afgerond worden. Na het afronden van de BHT-variant kan in twee jaar de GL-opleiding of de PW-opleiding afgerond worden. Tussentijds overstappen van de BHT-variant naar een van de beroepsopleidingen van de CGO-HBO is mogelijk in overleg met de studieleider.

 

De colleges voor de BHT-variant worden  gegeven op woensdagavond in het gebouw van Driestar Educatief van 18.45u tot 20.15u en van 20.30u-22.00u. Het lesgeld bedraagt, exclusief boekenpakket € 825,-  per jaar (m.i.v. sept. 2022).

Na de BHT-opleiding ben je goed ingeleid in de boeken van het Oude en Nieuwe Testament, je hebt stevige dogmatische kennis en ook over Kerkgeschiedenis, Wereldgodsdiensten, Sekten en bewegingen kun je meepraten. Om apologetisch goed toegerust te zijn heb je je niet alleen verdiept in de denkwereld van onze (vaak seculiere) medemens, maar ook in onze gemeenschappelijke gedeelde leefwereld, oftewel de context van de Nederlandse samenleving. 

Meer lezen over de opleiding BHT? Download de studiegids onder https://www.cgo.nu/hbo-opleiding/downloads/

Inlichtingen

Mw. J. van Roekel, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Mw. J.E. van Dijk-v.d. Slikke, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Op maandag-donderdag: (06) 1530 67 51

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dr. E.G. Bosma, directeur Hbo-opleiding
Email: egbosma@cgo.nu

232