Het Basisprogramma Hbo Theologie (BHT) betreft het gemeenschappelijk theoretisch gedeelte van de opleiding tot docent Godsdienst/Levensbeschouwing en de opleiding Pastoraal Werker. Als je dit programma volgt, heb je geen stageverplichtingen en hoef je geen afstudeerscriptie te maken, maar volg je het theoretisch gedeelte van een geaccrediteerde hbo-opleiding. Deze opleiding reikt je theoretische kennis aan om het gesprek aan te gaan met allerlei groepen in de samenleving. Een overstap naar de GL-of PW-opleiding is mogelijk per 1 januari en per 1 september.

Als je je inschrijft voor het Basisprogramma Hbo Theologie kies je voor een flink stuk theoretische, theologische, vorming. Je volgt dan de volgende vakken: Taal & Bijbel, Nieuwe Testament, Oude Testament, Hermeneutiek, Praktische Theologie, Apologetiek, Dogmatiek, Ethiek, Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen, Kerkgeschiedenis, Wereldgodsdiensten, Sekten en Bewegingen, Godsdienstsociologie en Filosofie. Bij de BHT-variant volg je geen praktijkvakken en je loopt ook geen stages. De complete BHT-variant duurt vier jaar, maar kan in overleg met de studieleiding ook in kortere tijd afgerond worden. Na het afronden van de BHT-variant kan in twee jaar de GL-opleiding of de PW-opleiding  afgerond worden. Tussentijds overstappen van de BHT-variant naar een van de beroepsopleidingen van de CGO-HBO is mogelijk in overleg met de studieleider.

 

 De colleges voor de BHT-variant worden  gegeven op woensdagavond in het gebouw van Driestar hogeschool van 19.15 uur tot 22.05 uur. Het lesgeld bedraagt, exclusief boekenpakket € 750,-  per jaar.

Na de BHT-opleiding ben je goed ingeleid in de boeken van het Oude en Nieuwe Testament, je hebt stevige dogmatische kennis en ook over Kerkgeschiedenis, Wereldgodsdiensten, Sekten en bewegingen kun je meepraten. Apologetisch ben je eveneens goed toegerust. 

Inlichtingen
Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretariaat
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

 
Toekenning bekostiging opleiding docent Godsdienst via Driestar Educatief

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Daarmee...

Lees meer »
Logo's 2.jpg
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Lees meer »
Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2019

Welkom op onze voorlichtingsbijeenkomsten!

Lees meer »
232