Het Basisprogramma Hbo Theologie (BHT) betreft het gemeenschappelijk theoretisch gedeelte van de opleiding tot docent Godsdienst/Levensbeschouwing en de opleiding Pastoraal Werker. Als je dit programma volgt heb je geen stageverplichtingen en hoef je geen afstudeerscriptie te maken. Wel volg je het theoretisch gedeelte van een geaccrediteerde hbo-opleiding. Deze opleiding reikt je theoretische kennis aan om het gesprek aan te gaan met allerlei groepen in de samenleving. Een overstap naar de GL-of PW-opleiding is mogelijk per 1 januari en per 1 september.

Als je je inschrijft voor het Basisprogramma Hbo Theologie kies je voor een flink stuk theoretische, theologische vorming. Je volgt dan de volgende vakken: Taal & Bijbel, Nieuwe Testament, Oude Testament, Hermeneutiek, Praktische Theologie, Apologetiek, Dogmatiek, Ethiek, Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen, Kerkgeschiedenis, Wereldgodsdiensten, Sekten en Bewegingen, Godsdienstsociologie en Filosofie. Bij de BHT-variant volg je geen praktijkvakken en je loopt ook geen stages. De complete BHT-variant duurt vier jaar, maar kan in overleg met de studieleiding ook in kortere tijd afgerond worden. Na het afronden van de BHT-variant kan in twee jaar de GL-opleiding of de PW-opleiding afgerond worden. Tussentijds overstappen van de BHT-variant naar een van de beroepsopleidingen van de CGO-HBO is mogelijk in overleg met de studieleider.

 

De colleges voor de BHT-variant worden  gegeven op woensdagavond in het gebouw van Driestar Educatief van 19.15 uur tot 22.05 uur. Het lesgeld bedraagt, exclusief boekenpakket € 750,-  per jaar.

Na de BHT-opleiding ben je goed ingeleid in de boeken van het Oude en Nieuwe Testament, je hebt stevige dogmatische kennis en ook over Kerkgeschiedenis, Wereldgodsdiensten, Sekten en bewegingen kun je meepraten. Apologetisch ben je eveneens goed toegerust. 

Inlichtingen
Mw. J.E. van Dijk-v.d. Slikke, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Mw. M.M.C. van de Worp-van Aalsburg, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Auteurs: J.H....

Lees meer »
232