Centrum voor Godsdienstonderwijs (CGO) is opgericht op 24 maart 1976 onder leiding van rector P. Kuijt, destijds onder de tenaamstelling Cursus Godsdienstonderwijs.

Al in september 1975 waren er lessen begonnen met het doel de bestudering van Gods Woord te bevorderen.

Stichting CGO draagt statutair de naam: ‘Stichting ter bevordering van het bestuderen van de leer der waarheid naar Schrift en Belijdenis, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten’. 

De Stichting heeft tot grondslag ‘de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619’.

Naamswijziging
Sinds 1 september 2022 is de tenaamstelling van CGO niet meer cursus Godsdienstonderwijs maar Centrum voor Godsdienstonderwijs.

 

Draagt u CGO een warm hart toe en wilt u daarom een gift overmaken? Dat kan! CGO heeft een ANBI-status. Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. 

Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel: ‘het bevorderen van het onderwijs in en de bestudering van de leer der waarheid naar Schrift en belijdenis, door middel van cursussen, te geven aan doopleden en belijdende leden der Gereformeerde Gemeenten, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben’. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom.

Twee studierichtingen
CGO kent twee studierichtingen:

  • Toerustingscursussen   (A, B, C, I, O, P)
  • Hbo-opleiding Theologie (BHT, PW, GL en Hebreeuws/Grieks)

De Toerustingscursussen zijn op een ander deel van deze website zichtbaar gemaakt. Klik hier om naar de pagina van Toerusting te gaan.

Wilt u een folder downloaden van de Hbo-studierichtingen, klik dan hier..
 

227