De Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) is opgericht in 1979 met het doel de bestudering van Gods Woord te bevorderen.

De Stichting Cursus Godsdienstonderwijs draagt statutair de naam: ‘Stichting ter bevordering van het bestuderen van de leer der waarheid naar Schrift en Belijdenis, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten’. 

De Stichting heeft tot grondslag: ‘de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619’.

Draagt u CGO een warm hart toe en wilt u daarom een gift overmaken? Dat kan. CGO heeft een ANBI-status. Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. 

Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel: ‘het bevorderen van het onderwijs in en de bestudering van de leer der waarheid naar Schrift en belijdenis, door middel van cursussen, te geven aan doopleden en belijdende leden der Gereformeerde Gemeenten, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben’. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom.

Twee studierichtingen
De CGO kent twee studierichtingen:

  • Toerustingscursussen   (A, B, C, I, O, P)
  • HBO-opleiding Theologie
    • Basisprogramma Hbo Theologie (BHT)
    • Pastoraal Werker (PW)
    • Docent Godsdienst (GL) in samenwerking met Driestar Educatief
    • Post hbo-cursussen Hebreeuws en Grieks

De Toerustingscursussen zijn op een ander deel van deze website zichtbaar gemaakt.
 

227