Doel van de opleiding Pastoraal Werk (PW-opleiding) is het opleiden tot theologisch gevormde pastoraal werkers. Binnen Zending, Evangelisatie en Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente is deze opleiding een pré en wordt er, als er geen relevante opleiding gedaan is, bij de medewerkers op aan gedrongen om deze opleiding te volgen. De opleiding reikt de competenties aan voor het religieus gesprek met jongeren en ouderen en is daardoor een uitstekende toerusting voor iedere ambtsdrager. 

De PW-opleiding is niet erkend door de overheid. Het getuigschrift dat behaald wordt bij de CGO wordt wel voluit erkend en ook hoog gewaardeerd door diverse instellingen die uitgaan van de Gereformeerde Gemeenten en in kerkverbanden die dicht bij ons staan. Te denken valt aan Jeugdwerk. Studenten die graag een geaccrediteerd diploma willen hebben kunnen, in overleg met de studieleider, doorstromen naar de CHE en daar alsnog een geaccrediteerd diploma behalen. CHE heeft ervaring met zij-instromers. Er wordt een assessment afgenomen en op basis daarvan vind plaatsing plaats binnen de vervolgopleiding. Ervaring en competenties zijn dus een pré.

Om de PW-opleiding te behalen volg je op woensdagavond in het gebouw van Driestar hogeschool van 18.45-21.45u de vakken van de BHT-variant. Daarnaast volg je in 4 jaar de praktijkvakken Agogiek, Beroepenoriëntatie, Catechetiek, Communicatie, Diaconaat, Educatie, Evangelistiek, Homiletiek, Kerk naar Buiten, Liturgiek, Missiologie, Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen (GCZ), Pastoraat, Pastorale Psychologie, Pastoraat en ziekte en Praktische Theologie. Dit betreft zo’n 7 tot 14 avonden per jaar.

Gedurende de gehele opleiding zijn er stageverplichtingen. In het vierde cursusjaar wordt een afstudeerscriptie geschreven.
Het lesgeld bedraagt, exclusief boekenpakket, € 1000, -- per jaar.

Welkom! Met vragen over deze waardevolle opleiding kunt u altijd bij ons terecht.

Inlichtingen

Mw. J. van Roekel, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Mw. J.E. van Dijk-v.d. Slikke, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dr. E.G. Bosma, directeur Hbo-opleiding
Email: egbosma@cgo.nu

 
Nieuwe directeur CGO

Wegens het aanstaande vertrek van de huidige directeur Toerusting, dhr. J.H. Mauritz en de huidige directeur Hbo, dhr. W.M. van der Wilt ontstond er een vacature voor beide...

Lees meer »
Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk...

Lees meer »
191