Doel van de opleiding Pastoraal Werk (PW-opleiding) is het opleiden tot theologisch gevormde pastoraal werkers. Binnen de instellingen van de Gereformeerde Gemeenten en in kerkverbanden die dicht bij ons staan, wordt de opleiding tot Pastoraal Werker hoog gewaardeerd. Binnen Zending, Evangelisatie en Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente is deze opleiding een pré en wordt er, als er geen relevante opleiding gedaan is, bij de medewerkers op aan gedrongen om deze opleiding te volgen. De opleiding reikt de competenties aan voor het religieus gesprek met jongeren en ouderen en is daardoor een uitstekende toerusting voor iedere ambtsdrager. 

De PW-opleiding is niet erkend door de overheid. Het getuigschrift dat behaald wordt bij de CGO wordt wel voluit erkend door diverse instellingen die uitgaan van de Gereformeerde Gemeenten. Te denken valt aan Jeugdwerk, Studenten die graag een geaccrediteerd diploma willen hebben, kunnen in overleg met de studieleider, instromen bij de CHE en daar alsnog een geaccrediteerd diploma behalen. CGO heeft afspraken hierover gemaakt met de CHE en er wordt maatwerk geboden.

Om de PW-opleiding te behalen, volg je op woensdagavond in het gebouw van Driestar hogeschool, van 19.15 uur - 22.05 uur de vakken van de BHT-variant. Daarnaast volg je praktijkvakken als Agogiek, Beroepenoriëntatie, Catechetiek, Communicatie, Diaconaat, Educatie, Evangelistiek, Homiletiek, Kerk naar Buiten, Liturgiek, Missiologie, Multiculturele samenleving, Pastoraat, Pastorale Psychologie, Pastoraat en ziekte en Praktische Theologie. De praktijkvakken worden op maandagavond gegeven van 19.15 uur – 22.05 uur. Dit betreft zo’n 7 tot 14 avonden.

Gedurende de gehele opleiding zijn er stageverplichtingen. In het vierde cursusjaar wordt een afstudeerscriptie geschreven.
Het lesgeld bedraagt, exclusief boekenpakket, € 1000, -- per jaar.

Welkom! Met vragen over deze waardevolle opleiding kunt u altijd bij ons terecht.

Inlichtingen

Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretariaat
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

 
Toekenning bekostiging opleiding docent Godsdienst via Driestar Educatief

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Daarmee...

Lees meer »
Logo's 2.jpg
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Lees meer »
Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2019

Welkom op onze voorlichtingsbijeenkomsten!

Lees meer »
191