Doel van de opleiding Pastoraal Werk (PW-opleiding) is het opleiden tot theologisch gevormde pastoraal werkers. Binnen de instellingen van de Gereformeerde Gemeenten en in kerkverbanden die dicht bij ons staan, wordt de opleiding tot Pastoraal Werker hoog gewaardeerd. Binnen Zending, Evangelisatie en Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente is deze opleiding een pré en wordt er, als er geen relevante opleiding gedaan is, bij de medewerkers op aan gedrongen om deze opleiding te volgen. De opleiding reikt de competenties aan voor het religieus gesprek met jongeren en ouderen en is daardoor een uitstekende toerusting voor iedere ambtsdrager. 

De PW-opleiding is niet erkend door de overheid. Het getuigschrift dat behaald wordt bij de CGO wordt wel voluit erkend door diverse instellingen die uitgaan van de Gereformeerde Gemeenten. Te denken valt aan Jeugdwerk, Studenten die graag een geaccrediteerd diploma willen hebben, kunnen in overleg met de studieleider, instromen bij de CHE en daar alsnog een geaccrediteerd diploma behalen. CGO heeft afspraken hierover gemaakt met de CHE en er wordt maatwerk geboden.

Om de PW-opleiding te behalen, volg je op woensdagavond in het gebouw van Driestar hogeschool, van 19.15 uur -22.05 uur de vakken van de BHT-variant.  Daarnaast volg je praktijkvakken als Agogiek, Beroepenoriëntatie, Catechetiek, Communicatie, Diaconaat, Educatie, Evangelistiek, Homiletiek, Kerk naar Buiten, Liturgiek, Missiologie, Multiculturele samenleving, Pastoraat, Pastorale Psychologie, Pastoraat en ziekte en Praktische Theologie. De praktijkvakken worden op maandagavond gegeven van 19.15 uur – 22.05 uur Dit betreft  zo’n 7 tot 14 avonden.

Gedurende de gehele opleiding zijn er stageverplichtingen. In het vierde cursusjaar wordt een afstudeerscriptie geschreven.
Het lesgeld bedraagt, exclusief boekenpakket, € 1000, -- per jaar.

Aanmelding voor cursusjaar 2018-2019 is mogelijk tot en met 31 december 2018. Welkom! Met vragen over deze waardevolle opleiding kunt u altijd bij ons terecht.

Inlichtingen

Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretariaat
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2019

Welkom op onze voorlichtingsbijeenkomsten!

Lees meer »
Voorpagina onderzoek 2016-2017
Onderzoek 'Kerkelijke betrokkenheid onder jongeren'

Welke factoren zijn van invloed op de kerkelijke betrokkenheid onder jongeren binnen de Gereformeerde Gemeenten en op welke wijze kunnen deze factoren ten positieve worden beïnvloed?

Lees meer »
img01
Nieuwsbrief juni 2018

Voor u ligt de Nieuwsbrief van juni 2018. Door middel van deze nieuwsbrief brengt het management van de CGO een aantal zaken onder uw aandacht. U ontvangt zowel in mei/juni als in december/januari een Nieuwsbrief.

Lees meer »
191