Doel van de opleiding Pastoraal Werk (PW-opleiding) is het opleiden tot theologisch gevormde pastoraal werkers. Binnen Zending, Evangelisatie en Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente is deze opleiding een pré en wordt er, als er geen relevante opleiding gedaan is, bij de medewerkers op aan gedrongen om deze opleiding te volgen. De opleiding reikt de competenties aan voor het religieus gesprek met jongeren en ouderen en is daardoor een uitstekende toerusting voor iedere ambtsdrager. 

De PW-opleiding is niet erkend door de overheid. Het getuigschrift dat behaald wordt bij de CGO wordt wel voluit erkend en ook hoog gewaardeerd door diverse instellingen die uitgaan van de Gereformeerde Gemeenten en in kerkverbanden die dicht bij ons staan. Te denken valt aan Jeugdwerk. Studenten die graag een geaccrediteerd diploma willen hebben kunnen, in overleg met de studieleider, doorstromen naar de CHE en daar alsnog een geaccrediteerd diploma behalen. CHE heeft ervaring met zij-instromers. Er wordt een assessment afgenomen en op basis daarvan vind plaatsing plaats binnen de vervolgopleiding. Ervaring en competenties zijn dus een pré.

Om de PW-opleiding te behalen volg je op woensdagavond in het gebouw van Driestar hogeschool van 18.45-21.45u de vakken van de BHT-variant. In januari van leerjaar 1 kun je kiezen om daarnaast BPO (Beroepenorientatie) te gaan volgen. In deze module van 10 colleges krijg je les van Pastorale werkers uit de praktijk. Hiermee maak je kennis met het arbeidsveld en kun je kijken of het Pastoraal Werk iets is wat bij je past.

Daarnaast volg je in leerjaar 2 en 3  acht praktijk modules. Afhankelijk van je uitstroomprofiel kies je modules zoals 'In gesprek met', 'Communicatie van het Woord' of 'Leiderschap'. Dit betreft zo’n 7 tot 14 avonden per jaar. 

In leerjaar 4 loop je stage en schrijf je een afstudeerscriptie.

Uitstroomprofielen:

  • Kerkelijk werker;
  • Instellingswerker;
  • Veldwerker.

Het lesgeld bedraagt, exclusief boekenpakket, € 1100, -- per jaar (m.i.v. september 2022).

Welkom! Met vragen over deze waardevolle opleiding kunt u altijd bij ons terecht.

Inlichtingen

Mw. J. van Roekel, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Mw. J.E. van Dijk-v.d. Slikke, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dr. E.G. Bosma, directeur Hbo-opleiding
Email: egbosma@cgo.nu

Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

"Dienen in het ambt" is een uitgave van Den Hertog, in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de...

Lees meer »
191