Brochures en inschrijfformulieren (algemeen)

Inschrijfformulier CGO HBO   (BHT, PW en losse modules).

Inschrijven voor de opleiding GL (via Driestar Educatief) gaat via Studielink.

Aanvraag korting collegegeld 2020-2021

Brochures en inschrijfformulieren Bijbelse talen

Cursusplaats Gouda:
Brochure talencursus Hebreeuws / Grieks
Inschrijfformulier talencursus 2020-2021 (U kunt zich voor cursusjaar 2020-2021 voor Hebreeuws inschrijven, u kunt zich D.V. voor cursusjaar 2021-2022 voor Grieks inschrijven.)

Hier kunt u het lesrooster 2020-2021 inzien en/of downloaden.

Cursusplaats Rijssen:
Inschrijfformulier cursus Grieks Rijssen 2020-2021 (Deze cursus Grieks wordt eens in de drie jaar aangeboden, D.V. in cursusjaar 2020-2021 ook weer.)

Studiegidsen

Studiegids BHT en PW 2020-2021

Keuzelijnen opleiding Pastoraal Werker
 

229