Heb je vooral belangstelling voor het lezen van de Bijbel in één van de grondtalen? Dan is dit interessant voor je: Elk even studiejaar starten we in Gouda met de 2-jarige cursus Hebreeuws, terwijl we in oneven studiejaren met de 2-jarige cursus Grieks starten. Als je deze cursus gevolgd hebt ben je in staat om grote delen van het OT en NT in de grondtaal te lezen. 

Eerste jaar
In het eerste cursusjaar maakt u kennis met de basisbeginselen van het Hebreeuws en/of Grieks en oefent u met het vertalen van eenvoudige zinnen en teksten. Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van een voldoende kunt u naar leerjaar 2.

Tweede jaar
In het tweede jaar wordt de bestudering van de grammatica voortgezet en leert u ook zelfstandig de Bijbeltekst te vertalen. De tweejarige cursus is ook geschikt voor studenten die de hbo-opleiding aan de CGO hebben afgerond en overwegen door te stromen naar de universiteit, waar kennis van de grondtalen een verplicht onderdeel van de studie is.
Naarmate u verder komt met de studie wordt er meer nadruk gelegd op het zelfstandig vertalen van hoofdstukken uit het Oude- of Nieuwe Testament. In beperkte mate wordt er ook aandacht besteed aan tekstgeschiedenis van de Bijbel. 
Ook het tweede jaar wordt afgesloten met een toets. 
 

Werkwijze en afronding
Er zijn 16 cursusavonden per jaar. Als de tweejarige cursus met succes doorlopen is ontvangt u een erkend certificaat.

Algemeen
De lessen worden op woensdagavond gegeven in het gebouw van Driestar Educatief te Gouda. U kunt zich inschrijven via deze link.

De kosten voor de cursus bedragen € 286,- per taal, per jaar. De cursus is zodanig opgezet dat u de cursussen gelijktijdig kunt volgen.

Inlichtingen
Heeft u 
vragen over deze cursus? Mail het secretariaat (secretariaathbo@cgo.nu) of bel naar 06 - 1530 6751 (maandag t/m donderdag).

Informatieavond Hebreeuws I (online)
Afgelopen mei/juni heeft de docente (drs. C.J.J. Clements) twee online voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met een grote opkomst. De cursus loopt inmiddels aardig vol; we hebben nog plaats voor enkele studenten.

 

192