Heb je vooral belangstelling voor het lezen van de Bijbel in een van de grondtalen. Jaarlijks starten we met een tweejarige cursus in een van de grondtalen. Elk even studiejaar starten we in Gouda met Hebreeuws, terwijl we in oneven studiejaren met een cursus Grieks starten. Als je een tweejarige cursus in een van de grondtalen gevolgd hebt, ben je in staat om grote delen van het Oude dan wel Nieuwe Testament in de grondtaal te lezen. In Rijssen starten we eens in de drie jaar met een eenjarige cursus Grieks.

Cursusplaats GOUDA:

Als u het Hebreeuws en/of Grieks beheerst, heeft u de geweldige mogelijkheid om de Bijbel in de oorspronkelijke taal te lezen. Dat geeft soms verrassend nieuw zicht op de Bijbeltekst. Het is een verrijking om de Bijbelboeken te kunnen lezen in de taal waarin ze door de Bijbelschrijvers geschreven zijn.

Eerste jaar
De talencursus is toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor de grondtalen van de Bijbel en daarmee kennis wil maken. U kunt zich voor de beide cursussen opgeven, maar het volgen van één cursus is ook mogelijk. In het eerste cursusjaar maakt u kennis met de basisbeginselen van het Hebreeuws en/of Grieks en oefent u met het vertalen van eenvoudige zinnen en teksten. Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets.

Tweede jaar
In het tweede jaar wordt de bestudering van de grammatica voortgezet en leert u ook zelfstandig de Bijbeltekst te vertalen. Voor veel cursisten is dat een belangrijke reden om de cursus tot het einde toe te volgen. De tweejarige cursus is ook geschikt voor studenten die de hbo-opleiding aan de CGO hebben afgerond en overwegen door te stromen naar de universiteit, waar kennis van de grondtalen een verplicht onderdeel van de studie is.

Werkwijze
In de lessen wordt gebruik gemaakt van erkende, toegankelijke lesmethoden.
Door middel van een jaarplanner bent u het gehele cursusjaar precies op de hoogte van het lesprogramma.
Er zijn 18 cursusavonden per jaar. In de lessen worden de grammaticaregels uitgelegd en krijgt u ruim de gelegenheid gezamenlijk te oefenen met het vertalen van zinnen en teksten. Door deze aanpak maakt u zich de basisregels van het Hebreeuws of Grieks gemakkelijk eigen.
Naarmate u verder komt met de studie, wordt er meer nadruk gelegd op het zelfstandig vertalen van hoofdstukken uit het Oude of Nieuwe Testament. In beperkte mate wordt er ook aandacht besteed aan tekstgeschiedenis van de Bijbel.

Afronding
Elk cursusjaar wordt afgesloten met een toets. Als de toets van het eerste cursusjaar voldoende is afgesloten, kunt u door naar het tweede cursusjaar. Aan het einde van het tweede jaar volgt er een eindtoets. Als de tweejarige cursus met succes doorlopen is, ontvangt u een erkend certificaat.

Algemeen
De lessen worden op woensdagavond gegeven, in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. U kunt zich inschrijven via deze website of het formulier 'Inschrijfformulier talencursus' (onder Overig/Downloads) downloaden, invullen en opsturen.

In D.V. september 2020 gaat, bij voldoende inschrijvingen, de cursus Hebreeuws (beginnerscursus en eerste jaar van de post-hbo cursus) van start.
D.V. cursusjaar 2020-2021 zal ook het tweede jaar van de post-hbo cursus Grieks gevolgd kunnen worden.
D.V. cursusjaar 2021-2022 zal het tweede jaar van de post-hbo cursus Hebreeuws gevolgd kunnen worden, en kunnen belangstellenden zich alleen inschrijven voor de cursus Grieks (beginnerscursus en eerste jaar van de post-hbo cursus) en niet voor de cursus Hebreeuws.

Er is één cursus die twee jaar duurt. Wanneer u alleen het eerste jaar volgt, dan doet u de beginnerscursus. Wanneer u beide jaren volgt, dan doet u de post-hbo cursus. Wanneer u de intentie heeft alleen het eerste jaar te volgen, dan schrijft u zich in voor de beginnerscursus. Wanneer u de intentie heeft beide jaren te volgen, dan schrijft u zich in voor de post-hbo cursus. We gaan hier soepel mee om en wanneer u na één jaar toch ook het tweede jaar wilt doen, dan kunt u dit gewoon doorgeven aan de docente. Andersom geldt dit ook: wanneer u zich inschreef voor de de post-hbo cursus, maar na één jaar toch besluit het tweede jaar niet te volgen, dan geeft u dit door aan de docente en zit u verder nergens aan vast.

De kosten voor de cursus bedragen € 260,- per taal, per jaar. De cursus is zodanig opgezet dat u de cursussen gelijktijdig kunt volgen.

Hier kunt u het lesrooster 2020-2021 inzien en/of downloaden.

Inlichtingen
Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Mw. drs. C.J.J. Clements, docent
Tel. 0182-531522
Email: cjjclements@cgo.nu

Mw. M.M.C. van de Worp, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Cursusplaats RIJSSEN:

Deze cursus wordt eens in de drie jaar aangeboden, D.V. in cursusjaar 2020-2021 voor het eerst weer.

Deze eenjarige cursus is bedoeld voor iedereen, ongeacht vooropleiding, die geïnteresseerd is in het lezen van het Nieuwe Testament in het Grieks, een van de grondtalen van de Bijbel.

U maakt kennis met de basisbeginselen van het Grieks aan de hand van recente leermethoden. Daarnaast ontvangt u eigen lesmateriaal, dat de lesstof zo compact en overzichtelijk mogelijk aanbiedt. Wanneer u ongeveer de helft van deze cursus hebt gevolgd, wordt een begin gemaakt met het lezen van enkele teksten uit het Griekse Nieuwe Testament.

De cursus wordt 1x per 2 weken gehouden op dinsdagavond en betreft circa 20 avonden.
Locatie: Noorderkerk, Molenstalweg 19, 7462 AE Rijssen.  

De kosten bedragen € 260,-.

Als u vragen over deze cursus heeft, kunt u die stellen aan de docente: 
mw. drs. J.H. Kreijkes- van Esch
e-mail: jhkreijkes@gmail.com 

of aan de directeur CGO HBO:
W.M. van der Wilt 
e-mail: wmvanderwilt@cgo.nu

Met vragen over inschrijven kunt u terecht bij:
mw. M.M.C. van de Worp, secretaresse CGO HBO
e-mail secretariaathbo@cgo.nu

U kunt zich inschrijven via deze website of het formulier onder Overig/Downloads downloaden, invullen en opsturen.

Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Auteurs: J.H....

Lees meer »
192