Heb je vooral belangstelling voor het lezen van de Bijbel in een van de grondtalen. Jaarlijks starten we met een tweejarige cursus in een van de grondtalen. Elk even studiejaar starten we in Gouda met Hebreeuws, terwijl we in oneven studiejaren met een cursus Grieks starten. Als je een tweejarige cursus in een van de grondtalen gevolgd hebt, ben je in staat om grote delen van het Oude dan wel Nieuwe Testament in de grondtaal te lezen. In Rijssen starten we elk oneven jaar met een eenjarige cursus Grieks.

Cursusplaats RIJSSEN:

In D.V. september 2018 zou bij voldoende inschrijvingen de cursus Grieks van start gaan. Helaas zijn er niet voldoende aanmeldingen en kan de cursus niet doorgaan in cursusjaar 2018-2019. Voortaan wordt deze cursus eens in de drie jaar aangeboden, D.V. in cursusjaar 2020-2021 voor het eerst weer.

Deze eenjarige cursus is bedoeld voor iedereen, ongeacht vooropleiding, die geïnteresseerd is in het lezen van het Nieuwe Testament in het Grieks, een van de grondtalen van de Bijbel.

U maakt kennis met de basisbeginselen van het Grieks aan de hand van recente leermethoden. Daarnaast ontvangt u eigen lesmateriaal, dat de lesstof zo compact en overzichtelijk mogelijk aanbiedt. Wanneer u ongeveer de helft van deze cursus hebt gevolgd, wordt een begin gemaakt met het lezen van enkele teksten uit het Griekse Nieuwe Testament.

De cursus wordt hoogstwaarschijnlijk gehouden op dinsdagavond; dit betreft 20 avonden.
De exacte locatie is nog niet bekend. In cursusjaar 2017-2018 was de locatie een zaal in de Noorderkerk, Molenstalweg 19, 7462 AE Rijssen.  

De kosten bedragen € 260,-.

Als u vragen over deze cursus heeft, kunt u die stellen aan de docente: 
mw. drs. J.H. Kreijkes- van Esch
e-mail: jhkreijkes@gmail.com 

of aan de directeur CGO HBO:
W.M. van der Wilt 
e-mail: wmvanderwilt@cgo.nu

Met vragen over inschrijven kunt u terecht bij:
Cora Guiljam, secretaresse CGO HBO
e-mail secretariaathbo@cgo.nu

U kunt zich inschrijven via deze website of het formulier onder Overig/Downloads downloaden, invullen en opsturen.

Cursusplaats GOUDA:

Als u het Hebreeuws en/of Grieks beheerst, heeft u de geweldige mogelijkheid om de Bijbel in de oorspronkelijke taal te lezen. Dat geeft soms verrassend nieuw zicht op de Bijbeltekst. Het is een verrijking om de Bijbelboeken te kunnen lezen in de taal waarin ze door de Bijbelschrijvers geschreven zijn.

Eerste jaar
De talencursus is toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor de grondtalen van de Bijbel en daarmee kennis wil maken. U kunt zich voor de beide cursussen opgeven, maar het volgen van één cursus is ook mogelijk. In het eerste cursusjaar maakt u kennis met de basisbeginselen van het Hebreeuws en/of Grieks en oefent u met het vertalen van eenvoudige zinnen en teksten. Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets.

Tweede jaar
In het tweede jaar wordt de bestudering van de grammatica voortgezet en leert u ook zelfstandig de Bijbeltekst te vertalen. Voor veel cursisten is dat een belangrijke reden om de cursus tot het einde toe te volgen. De tweejarige cursus is ook geschikt voor studenten die de hbo-opleiding aan de CGO hebben afgerond en overwegen door te stromen naar de universiteit, waar kennis van de grondtalen een verplicht onderdeel van de studie is.

Werkwijze
In de lessen wordt gebruik gemaakt van erkende, toegankelijke lesmethoden.
Door middel van een jaarplanner bent u het gehele cursusjaar precies op de hoogte van het lesprogramma.
Er zijn 18 cursusavonden per jaar. In de lessen worden de grammaticaregels uitgelegd en krijgt u ruim de gelegenheid gezamenlijk te oefenen met het vertalen van zinnen en teksten. Door deze aanpak maakt u zich de basisregels van het Hebreeuws of Grieks gemakkelijk eigen.
Naarmate u verder komt met de studie, wordt er meer nadruk gelegd op het zelfstandig vertalen van hoofdstukken uit het Oude of Nieuwe Testament. In beperkte mate wordt er ook aandacht besteed aan tekstgeschiedenis van de Bijbel.

Afronding
Elk cursusjaar wordt afgesloten met een toets. Als de toets van het eerste cursusjaar voldoende is afgesloten, kunt u door naar het tweede cursusjaar. Aan het einde van het tweede jaar volgt er een eindtoets. Als de tweejarige cursus met succes doorlopen is, ontvangt u een erkend certificaat.

Algemeen
De lessen worden op woensdagavond gegeven, in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. U kunt zich inschrijven via deze website of het formulier 'Inschrijfformulier talencursus' (onder Downloads) downloaden, invullen en opsturen.

D.V. op 5 september 2018 gaat de cursus Hebreeuws (beginnerscursus en eerste jaar van de post-hbo cursus) van start. Er zijn voldoende aanmeldingen voor cursusjaar 2018-2019, de cursus gaat dus door! Aanmelding is nog steeds mogelijk!
D.V. cursusjaar 2018-2019 zal ook het tweede jaar van de post-hbo cursus Grieks gevolgd kunnen worden.
D.V. cursusjaar 2019-2020 zal het tweede jaar van de post-hbo cursus Hebreeuws gevolgd kunnen worden, en kunnen belangstellenden zich alleen inschrijven voor de cursus Grieks (beginnerscursus en eerste jaar van de post-hbo cursus) en niet voor de cursus Hebreeuws.

De kosten voor de cursus bedragen € 260,- per taal, per jaar. De cursus is zodanig opgezet dat u de cursussen gelijktijdig kunt volgen.

Inlichtingen
Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Mw. drs. C.J.J. Clements, docent
Tel. 0182-531522
Email: cjjclements@cgo.nu

Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretariaat
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu
 

Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2019

Welkom op onze voorlichtingsbijeenkomsten!

Lees meer »
Voorpagina onderzoek 2016-2017
Onderzoek 'Kerkelijke betrokkenheid onder jongeren'

Welke factoren zijn van invloed op de kerkelijke betrokkenheid onder jongeren binnen de Gereformeerde Gemeenten en op welke wijze kunnen deze factoren ten positieve worden beïnvloed?

Lees meer »
192