Heb je vooral belangstelling voor het lezen van de Bijbel in één van de grondtalen? Dan is dit interessant voor je: Elk even studiejaar starten we in Gouda met de 2-jarige cursus Hebreeuws, terwijl we in oneven studiejaren met de 2-jarige cursus Grieks starten. Als je deze cursus gevolgd hebt ben je in staat om grote delen van het OT en NT in de grondtaal te lezen. In Rijssen starten we eens in de drie jaar met een éénjarige cursus Grieks (zie rechterkolom).

Cursusplaats GOUDA:

Als u het Hebreeuws en/of Grieks beheerst heeft u de geweldige mogelijkheid om de Bijbel in de oorspronkelijke taal te lezen. Dat geeft soms verrassend nieuw zicht op de Bijbeltekst en is heel verrijkend voor uw bijbelkennis.

Eerste jaar
De talencursus is toegankelijk voor iedereen. U kunt zich voor de beide cursussen opgeven maar het volgen van één cursus is ook mogelijk. In het eerste cursusjaar maakt u kennis met de basisbeginselen van het Hebreeuws en/of Grieks en oefent u met het vertalen van eenvoudige zinnen en teksten. Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets.

Tweede jaar
In het tweede jaar wordt de bestudering van de grammatica voortgezet en leert u ook zelfstandig de Bijbeltekst te vertalen. Voor veel cursisten is dat een belangrijke reden om de cursus tot het einde toe te volgen. De tweejarige cursus is ook geschikt voor studenten die de hbo-opleiding aan de CGO hebben afgerond en overwegen door te stromen naar de universiteit, waar kennis van de grondtalen een verplicht onderdeel van de studie is.

Werkwijze
In de lessen wordt gebruik gemaakt van erkende, toegankelijke lesmethoden.
Door middel van een jaarplanner bent u het gehele cursusjaar precies op de hoogte van het lesprogramma. Er zijn 18 cursusavonden per jaar. In de lessen worden de grammaticaregels uitgelegd en krijgt u ruim de gelegenheid gezamenlijk te oefenen met het vertalen van zinnen en teksten. Door deze aanpak maakt u zich de basisregels van het Hebreeuws of Grieks gemakkelijk eigen.
Naarmate u verder komt met de studie wordt er meer nadruk gelegd op het zelfstandig vertalen van hoofdstukken uit het Oude- of Nieuwe Testament. In beperkte mate wordt er ook aandacht besteed aan tekstgeschiedenis van de Bijbel.

Afronding
Elk cursusjaar wordt afgesloten met een toets. Als de toets van het eerste cursusjaar voldoende is afgesloten kunt u door naar het tweede cursusjaar. Aan het einde van het tweede jaar volgt er een eindtoets. Als de tweejarige cursus met succes doorlopen is ontvangt u een erkend certificaat.

Algemeen
De lessen worden op woensdagavond gegeven in het gebouw van Driestar Educatief te Gouda. U kunt zich inschrijven via deze link.

In september 2022 is de cursus Hebreeuws I van start gegaan. Deze loopt dus gelijk met Grieks II. D.V. in september 2023 kunt u weer meedoen met Grieks I.

Er is één cursus die twee jaar duurt. Wanneer u alleen het eerste jaar volgt, dan doet u de beginnerscursus. Wanneer u beide jaren volgt doet u de post-hbo cursus. Wanneer u de intentie heeft alleen het eerste jaar te volgen schrijft u zich in voor de beginnerscursus. Wanneer u de intentie heeft beide jaren te volgen dan schrijft u zich in voor de post-hbo cursus. We gaan hier soepel mee om en wanneer u na één jaar toch ook het tweede jaar wilt doen kunt u dit gewoon doorgeven aan de docente. Andersom geldt dit ook: wanneer u zich inschreef voor de de post-hbo cursus, maar na één jaar toch besluit het tweede jaar niet te volgen, dan geeft u dit door aan de docente en zit u verder nergens aan vast.

De kosten voor de cursus bedragen € 286,- per taal, per jaar. De cursus is zodanig opgezet dat u de cursussen gelijktijdig kunt volgen.


Inlichtingen

Mw. drs. C.J.J. Clements, docent
Email: via secretariaat CGO Hbo

Mw. J.E. van Dijk-van der Slikke/mw. J. van Roekel, secretariaat
Email: secretariaathbo@cgo.nu


 

Cursusplaats RIJSSEN:

Deze cursus wordt eens in de drie jaar aangeboden, momenteel (bij voldoende aanmeldingen) in D.V. cursusjaar 2023 weer.

Deze éénjarige cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het lezen van het Nieuwe Testament in het Grieks, (één van de grondtalen van de Bijbel), dus ongeacht de vooropleiding.


U maakt kennis met de basisbeginselen van het Grieks aan de hand van recente leermethoden. Daarnaast ontvangt u zelf ontwikkeld lesmateriaal. Daarmee bieden we de lesstof zo compact en overzichtelijk mogelijk aan. Wanneer u ongeveer de helft van deze cursus hebt gevolgd wordt een begin gemaakt met het lezen van enkele teksten uit het Griekse Nieuwe Testament.

De cursus wordt 1x per 2 weken gehouden op dinsdagavond en betreft circa 20 avonden.

Locatie: Noorderkerk, Molenstalweg 19, 7462 AE Rijssen.  

De kosten bedragen € 286,-.

Docente: mw. drs. J.H. Kreijkes-van Esch
 

Meer informatie

Mw. J.E. van Dijk-van der Slikke, secretaresse CGO Hbo
E-mail secretariaathbo@cgo.nu

 

Mw. J. van Roekel, secretaresse CGO Hbo
E-mail secretariaathbo@cgo.nu


U kunt zich inschrijven via deze link.

 

INFORMATIEAVONDEN:

In het voorjaar van 2024 zullen er weer twee (online) informatieavonden worden gehouden. 

U kunt aanmelden via https://www.cgo.nu/hbo-opleiding/voorlichting-2023/. U ontvangt dan een week voorafgaand aan de informatieavond een Teamslink waarmee u online kunt aansluiten. 

192