Nieuws

Toekenning bekostiging opleiding docent Godsdienst via Driestar Educatief

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Daarmee is een belangrijke voorwaarde gerealiseerd voor Driestar educatief om de opleiding tot tweedegraads docent godsdienst voor het voortgezet onderwijs succesvol en duurzaam over te kunnen nemen van stichting Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO).

 

Aanbieden van opleiding
CGO en Driestar educatief werken al lange tijd samen in de opleiding van docenten voor het vak godsdienst en levensbeschouwing. De rollen in die samenwerking worden omgedraaid. Waar CGO voorheen leidend was in de samenwerking, komt het aanbieden van de opleiding bij Driestar educatief te liggen. Het Bijbels-theologische gedeelte blijft verzorgd worden door CGO.

Opleidingsscholen
De lerarenopleiding docent godsdienstonderwijs zal worden ingebed in de verschillende opleidingsscholen waar Driestar hogeschool in participeert. De scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs achten het niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk godsdienst docenten op te leiden die qua identiteit heel dichtbij de scholen staan.

Uitwerking
In de komende maanden werken CGO en Driestar educatief aan de accreditatie van de opleiding en verdere uitwerking van de samenwerking.

Logo
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2019

Welkom op onze voorlichtingsbijeenkomsten!

Alle voorlichtingsavonden worden gegeven in het gebouw van Driestar Hogeschool, Burg. Jamessingel 2 te Gouda.

Klik op de foto om het hele bericht te lezen.

233