Opleiding tot docent godsdienst

Studenten van Driestar hogeschool die zich ingeschreven hebben voor de opleiding tot docent godsdienst (zie: https://www.driestar-hogeschool.nl/opleidingen/leraar-voortgezet-onderwijs-godsdienst-deeltijd#) volgen bij CGO de Theologische vakken. Na het afronden van deze vierjarige opleiding ben je Bachelor of Education in Theology en ben je bevoegd om les te geven op vmbo en mbo, maar ook in de eerste drie leerjaren van havo en vwo. Je hebt niet alleen theoretische kennis, maar je bent ook in staat theoretische kennis toe te passen in de praktijk van het onderwijs. Een prachtige opleiding als je een Boodschap hebt voor jongeren.

Omdat in de praktijk veel docenten Godsdienst ook lesgeven in het vak 'Burgerschap & Maatschappijleer' wordt door CGO als extra taakverbreding een eerste kennismaking met deze inhouden aangeboden. Naast de reguliere GL-stage voor het vak godsdienst zal in het 3e jaar van je gevraagd worden een beperkt aantal lesuren 'Burgerschap & Maatschappijleer' te geven.

De praktijkvakken volg je met de studenten van de andere lvo-opleidingen van Driestar hogeschool. Deze colleges worden gegeven op dinsdagavond.

Thema’s die aan de orde komen:

  • Relatie en gezag
  • Leeromgeving en organisatie
  • Ontwikkeling en uniciteit
  • Verantwoordelijkheid en relatie

Gedurende de eerste drie jaren moet tien dagen stage worden gelopen, verspreid over het cursusjaar. In het vierde jaar maak je een afstudeerwerkstuk en doe je de LIO-stage. De LIO-stage kan gecombineerd worden met een baan in het onderwijs.

Driestar hogeschool heeft een samenwerkingsverband met de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (RAOS) en het Hoornbeeck College (HODOS) voor samen opleiden in de school (zie: https://www.sameninontwikkeling.nl/samen-opleiden). Studenten die de opleiding tot docent godsdienst volgen, kunnen nu ook via deze route hun bevoegdheid halen.

Inschrijven voor deze opleiding doe je via de button Studielink op de website van Driestar hogeschool

Wilt u meer weten over de opleiding LVO, docent Godsdienst? Mail naar secretariaathbo@cgo.nu, dan brengen wij u in contact met de studieleider LVO van Driestar Educatief.

Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

"Dienen in het ambt" is een uitgave van Den Hertog, in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de...

Lees meer »
190