Opleiding tot docent godsdienst

Studenten van Driestar hogeschool die zich ingeschreven hebben voor de opleiding tot docent godsdienst (zie: https://www.driestar-hogeschool.nl/opleidingen/leraar-voortgezet-onderwijs-godsdienst-deeltijd#) volgen bij CGO de Theologische vakken. Na het behalen van deze vierjarige opleiding ben je Bachelor of education in Theology en ben je bevoegd om les te geven op vmbo en mbo, maar ook in de eerste drie leerjaren van havo en vwo. Je hebt niet alleen theoretische kennis, maar je bent ook in staat theoretische kennis toe te passen in de praktijk van het onderwijs. Een prachtige opleiding als je een Boodschap hebt voor jongeren.

 

De praktijkvakken volg je met de studenten van de andere lvo-opleidingen van Driestar hogeschool. Deze colleges worden gegeven op dinsdagavond.

 

Thema’s die aan de orde komen:

-Relatie en gezag

-Leeromgeving en organisatie

-Ontwikkeling en uniciteit

-Verantwoordelijkheid en relatie

Gedurende de eerste drie jaren moet tien dagen stage worden gelopen, verspreid over het cursusjaar. In het vierde jaar maak je een afstudeerwerkstuk en doe je de LIO-stage. De LIO-stage kan gecombineerd worden met een baan in het onderwijs.

 

Driestar hogeschool heeft een samenwerkingsverband met de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (RAOS) en het Hoornbeeck College (HODOS) voor samen opleiden in de school (zie: https://www.sameninontwikkeling.nl/samen-opleiden). Studenten die de opleiding tot docent godsdienst volgen, kunnen nu ook via deze route hun bevoegdheid halen.

 

Inschrijven voor deze opleiding doe je via Studielink. Inschrijven via Studielink is op dit moment helaas nog niet mogelijk. Je kunt je nu via dit formulier inschrijven. Na ontvangst krijg je een ontvangstbevestiging en wordt je ontvangen formulier direct naar de Driestar doorgestuurd.

Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Auteurs: J.H....

Lees meer »
 
Toekenning bekostiging opleiding docent Godsdienst via Driestar Educatief

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Daarmee...

Lees meer »
Logo's 2.jpg
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Lees meer »
190