Steeds vaker kom je als gemeentelid in aanraking met mensen die weinig weten van de Bijbel en het christelijk geloof, zoals collega’s of buren. Je wilt ze graag iets doorgeven van de Bijbelse boodschap, maar hoe doe je dat? Hoe leg je contacten met andersdenkenden of met moslims? Is het dan ook belangrijk om iets te weten over een bijbels-gereformeerde visie op evangelisatie? 

De CGO biedt, in samenwerking met het Deputaatschap Evangelisatie, op diverse cursusplaatsen een leergang Evangelisatie aan. Tijdens zeven lesavonden komen bovengenoemde en andere thema’s aan de orde.

Deskundige docenten/evangelisten behandelen interessante en leerzame onderwerpen. Bent u betrokken bij het evangelisatiewerk? Of gewoon geïnteresseerd? In 2020 wordt de Leergang Evangelisatie aangeboden in Amersfoort.  Inschrijven is niet meer mogelijk.

Lestijden: 19.15 - 22.00 uur (met pauze). 
Het lesgeld bedraagt € 150,00.

Klik hier voor een interview met twee cursisten die de Leergang Evangelisatie in Apeldoorn hebben gevolgd!

219