Wilt u / wil jij meer weten van de Bijbel en de belijdenis? Voelt u zich betrokken bij de kerk en ethische vragen? Dan is de Cursus Godsdienstonderwijs iets voor u/ jou!

Opzet van de cursus

  • In de 2-jarige basiscursus voor beginners wordt de basis gelegd voor bijbelkunde en dogmatiek. Deze basiscursus wordt bij goed gevolg afgesloten met een certificaat.
  • In de eenjarige vervolgcursus voor gevorderden (B-cursus) volgt verdieping. Wanneer zowel de basiscursus als de B-cursus met voldoende resultaat zijn afgesloten ontvangt u een CGO-diploma.

 

 


In zowel de basiscursus als de B-cursus komen alle vakken uit het lesprogramma aan bod. Veel informatie is te vinden in de brochure (klik hier). Omdat in het eerste jaar de basis wordt gelegd voor bijbelkunde en dogmatiek adviseren we toekomstige cursisten met de A-cursus te beginnen.

N.B. Voorheen bestond de cursus uit een 2-jarig deel A en een 2-jarig deel B. Cursisten die vóór 2019-2020 zijn gestart met de A- of B-cursus volgen voor beide cursussen een 2-jarig programma.

Lesprogramma

De CGO-docent geeft op een boeiende wijze les. De lesstof komt aan de orde volgens een jaarprogramma. Er wordt gebruikgemaakt van de aangegeven literatuur. Uiteraard is het mogelijk om tijdens de les te reageren en vragen te stellen. Het lesprogramma omvat de volgende zes vakken:

Bijbelkunde

Bijbelkunde omvat algemene bijbelkennis, maar ook exegese van bepaalde hoofdstukken of thema’s en uitleg van de kernbegrippen uit de Bijbel. 

Dogmatiek

Er is een reader voor de lessen dogmatiek gemaakt aan de hand van 'De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht' van ds. G.H. Kersten.

 

Ethiek

Het gaat om inzicht in de manier waarop de ethiek beoefend wordt en welke keuzes de Bijbel van ons vraagt.

Kerkgeschiedenis

De kerkgeschiedenis begint bij de Pinksterdag. Aandacht wordt gegeven aan de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van de kerk.

Bijbelse oudheidkunde /sekten en stromingen

Dit vak betreft een combinatie van lessen Bijbelse oudheidkunde en de bespreking van diverse sekten en stromingen.

Kerkelijke oriëntatie / apologetiek

Wat speelt er in de ambten, zending, evangelisatie en jeugdwerk? Hoe geef je praktisch leiding? In de B-cursus komt apologetiek aan de orde.

Cursusplaatsen en lestijden
De lessen worden gedurende de maanden september t/m april gegeven:

  • 18 zaterdagochtenden in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen. Lestijden: 08.30 - 12.30 uur.
  • 26 donderdagavonden in Gouda. Lestijden: 19.15 - 20.30 uur en 20.50 - 22.05 uur. 

In Zwolle biedt de CGO een driejarige A- en B-cursus aan: de lesstof van de tweejarige A-cursus wordt verdeeld over drie jaren. Het is in 2019 niet mogelijk om voor deze A- of B-cursus in te schrijven, omdat deze in 2017 van start zijn gegaan. 
In de vakanties wordt er geen lesgegeven.
 

Overzicht cursusgelden cursusjaar 2019-2020

  • Basiscursus en B-cursus: € 260,- per cursusjaar.
  • Studenten die een MBO-opleiding, een HBO-opleiding of universiteit volgen betalen € 200,- per cursusjaar.
  • Een echtpaar met één inkomen, dat samen inschrijft, betaalt p.p. € 200,- per cursusjaar.
  • De cursisten in Zwolle betalen € 200,- voor het derde lesjaar.

In de genoemde bedragen is een reader opgenomen.

Studiegids, boekenlijst, lesroosters
De studiegids, een bestellijst voor uw lesboeken en de lesroosters kunt u vinden onder 'Downloads'.

202