Studiesecretariaat Schriftgezag

De Heere heeft ons de Schrift gegeven: het Woord waardoor Hij Zichzelf aan ons, zondige mensen wil openbaren. Dit Woord is het zaad van de wedergeboorte en het richtsnoer voor het leven.

De tijd waarin wij leven, leert ons heel andere dingen. Je moet als mens jezelf ontdekken en daaruit leven. Dit raakt ook de omgang met het Woord. Is de Bijbel een gemoedelijke vriend, die ook af en toe iets mag zeggen? Is de Bijbel een oud boek, dat we moeten onderwerpen aan spitsvondige vertaalslagen? Of is de Bijbel de levende stem van God: helder, genoegzaam, noodzakelijk en gezaghebbend?

Moderne vragen gaan ten diepste terug op het gezag van de Schrift. Waar individuele overtuigingen, ideeën en gevoelens zeggenschap krijgen, boet het Schriftgezag in. Daarom zet het Studiesecretariaat Schriftgezag zich deze confrontatie tussen moderniteit en Schriftgezag inzichtelijk te maken en de gemeenten op alle niveaus toe te rusten. Als u vragen heeft over deze thema’s, dan kunt u onderstaande knop gebruiken om uw vragen te stellen. Wanneer u graag een avond wilt laten verzorgen in uw gemeente, dan kunt u contact opnemen (secretariaat@cgo.nu of jvangurp@cgo.nu).

 

Stel hier uw vraag

 


 

Ontstaan studiesecretariaat Schriftgezag

 


413