Programmabeschrijving
Deze leergang wordt aangeboden te Zeist. In vier avonden wordt ingegaan op het leven en werk van een puritein of piëtist. 

Praktische gegevens
Docenten, die aan deze cursus meewerken zijn:
Ds. W. Harinck, dr. W. Fieret en de heer J.H. Mauritz.

Het cursusgeld bedraagt € 90,- voor deze cursus. U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma. 

Lesinhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Jonathan Edwards - de toorts ontstoken (1703-1758)
  • Samuel Rutherford - een christocentrische theoloog en een brieven schrijvende balling (ca. 1600-1661)
  • Robert Murray McCheyne - de weg van de Meester (1813-1843)
  • William Burns - verkondiger in Schotland en China (1815-1868)
335