Programmabeschrijving
De C-cursus is een korte, leerzame cursus verspreid over een aantal lessen. Het zijn op zichzelf staande lesochtenden met een interactief programma dat jaarlijks vernieuwd wordt. Aan deze cursus kunt u deelnemen zonder dat u eerst de Basis- en de Vervolgcursus heeft gevolgd.

Praktische gegevens
De lessen worden gegeven in 6 ochtenden te Amersfoort en in 9 ochtenden te Goes. U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma. Het cursusgeld voor de C-cursus te Amersfoort bedraagt € 150,- en te Goes bedraagt het cursusgeld € 215,- voor het cursusseizoen 2022-2023.

Lesinhoud 2022-2023

  • Amersfoort: Abraham Hellenbroek, Thomas Watson en Karl Barth (3 lessen, prof. A. Baars) en de Bijbelboeken Genesis, Exodus, Hebreeën (3 lessen dhr. J.W.J. Treur MA)
  • Goes: Geloofsleer (3 lesssen, ds M. Karens); Praktijk van het Avondmaal ( 3 lessen, ds. C.J. Meeuse); Exegese (3 lessen, drs. J. van Mourik)

INSCHRIJVEN

204