Leergang Kerkrecht - op aanvraag

In het kader van de toerusting voor ambtsdragers geven we op aanvraag een leergang kerkrecht. Deze leergang omvat drie avonden. De leergang zal in eerste instantie op 1 locatie gegeven worden (Hoornbeeck College Gouda) en zal bij genoeg animo ook in andere plaatsen gegeven worden.

Algemene programma-indeling

Avond 1 

Avond 2 

Avond 3

 

Programmabeschrijving

In deze leergang van drie avonden maakt u kennis met de achtergronden van het kerkrecht. Juist in deze tijd, dat de kerk zijn bijzondere positie niet automatisch meer heeft, is een juist kerkrechtelijk handelen van groot belang. De avonden zijn een combinatie van theorie en praktijk.

Tijdens de avonden is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

381