Programmabeschrijving
In zes avonden wandelt u de Bijbel door. De Bijbel is daarbij opgedeeld in: "de boeken van Mozes", "historische boeken", "de Profeten", "de Evangeliën", "de brieven van Paulus" en "de Algemene zendbrieven en Openbaring". Steeds wordt het voorbeeldboek, als genoemd in het programma, in zijn geheel gelezen en gedeeltelijk vers voor vers uitgelegd.

Praktische gegevens
Er wordt lesgegeven door drs. J. van Mourik. Het cursusgeld bedraagt € 150,- voor deze cursus. De lesdata en andere informatie staat vermeld in het programma. 


Deze cursus is volgeboekt.

Lesinhoud
Per avond wordt een groep Bijbelboeken behandeld, daarbij wordt een voorbeeldboek in zijn geheel doorgenomen en een gedeelte daarvan wordt vers voor vers behandeld. Het accent ligt op het onderzoek van de Heilige Schrift en de betekenis daarvan voor het persoonlijk leven.

Bekijk het programma voor de uitwerking van de onderwerpen.

397