Programmabeschrijving
Het grote belang van het thema Schriftgezag is afgelopen jaren duidelijk gebleken. Wat zijn er veel verschuivingen in opvattingen, waardoor zowel het gezag van de Schrift als de levende stem van God, en de doorwerking daarvan in de Ethiek onder vuur ligt. In deze leergang wordt aandacht gegeven aan dit belangrijke thema. Na het volgen ervan heeft u meer zicht gekregen op de gevaren die er in deze tijd zijn rondom dit thema, maar ook belicht de leergang hoe er in de gereformeerde theologie antwoorden zijn te vinden in een postmoderne tijd. 

De leergang bestaat uit 3 avonden, waarin ds. W. Visscher, ds. D. de Wit (of ds. J.M.D. de Heer) en ds. J.M.D. de Heer zullen lesgeven. De lessen zijn interactief, uw vragen zullen tijdens de les beantwoord worden.

Praktische gegevens
Het cursusgeld bedraagt € 75,- voor deze leergang. Raadpleeg het programma voor de lesdata. De leergang start in de eerste helft van 2025.

Lesinhoud

  • De heilige Schrift in het licht van het gereformeerd belijden in een postmoderne tijd
  • Hermeneutiek in historisch perspectief
  • Hermeneutiek als sleutel

Literatuur
Het is niet noodzakelijk om literatuur aan te schaffen. De serie Semper Reformanda wordt aanbevolen.

395