Catechese is één van de kerntaken van de kerk, naast prediking en pastoraat. Er alle reden om praktisch voor deze taak toegerust te worden. In een catechisatieles zijn drie aspecten belangrijk: de geloofsleer, de relatie tussen catecheet en de jongeren en de manier van onderwijzen. De geloofsleer wordt inhoudelijk bepaald door de Heidelbergse Catechismus, Kort Begrip of het leerboekje van Hellenbroek. In de toerusting tijdens onderstaande avonden gaat het vooral over de relatie en over de manier van catechiseren. Doel is dat de jongeren zich, in verbondenheid aan de gemeente, de kernpunten van de geloofsleer eigen maken.

 

Leergang catechese Ridderkerk

Ik ken mijn catechisanten en mijn taak als catecheet 13-10-2022 J. Kriekaard
De boodschap van de catechese 03-11-2022 J. Kriekaard
De "koffer" van de catecheet 24-11-2022 J. Kriekaard
Mijn vragen als catecheet 15-12-2022 J. Kriekaard

 

 

 

 

 

350