Catechese is één van de kerntaken van de kerk, naast prediking en pastoraat. Er alle reden om praktisch voor deze taak toegerust te worden. In een catechisatieles zijn drie aspecten belangrijk: de geloofsleer, de relatie tussen catecheet en de jongeren en de manier van onderwijzen. De geloofsleer wordt inhoudelijk bepaald door de Heidelbergse Catechismus, Kort Begrip of het leerboekje van Hellenbroek. In de toerusting tijdens onderstaande twee avonden gaat het vooral over de relatie en over de manier van catechiseren. Doel is dat de jongeren zich, in verbondenheid aan de gemeente, de kernpunten van de geloofsleer eigen maken.

Leergang catechese Genemuiden

1. Omgaan met jongeren 04-01-2022 drs. J. Schouls
2. De gereedschapskist van de catecheet 12-01-2022 drs. J. Schouls

 

Leergang catechese Gouda

1. Huisbezoek en pastoraal gesprek 07-09-2021 W.M. van der Wilt
2. Actief pastoraat en grenzen 14-09-2021 J.H. Mauritz

3. Ik ken mijn catechisanten / ik bereik mijn catechisanten

21-09-2021 J. Kriekaard
4. De koffer van de catecheet / Welke methode en groepswerk 28-09-2021

H.J. Nijsink

 

Leergang catechese Meliskerke

1. Ken ik de jongeren? Hoe krijg ik contact? 07-09-2021 J. Kriekaard
2. Wat heb ik in mijn koffer? Hoe hanteer ik het lesmateriaal? 21-09-2021 Ds.S. Maljaars
3.  In gesprek met mijn catechisant. 23-11-2021 J. Kriekaard

Leergang Kerkrecht

In het komende seizoen willen we, in het kader van de toerusting voor ambtsdragers, een leergang kerkrecht geven. Deze leergang omvat drie avonden. De leergang zal in eerste instantie op 1 locatie gegeven worden (Hoornbeeck College Gouda) en zal bij genoeg animo ook in andere plaatsen gegeven worden.

Algemene programma-indeling

Avond 1 - 9 september 2021

Avond 2 – 11 november 2021

Avond 3 – 2 december 2021

Programmabeschrijving

In deze leergang van drie avonden maakt u kennis met de achtergronden van het kerkrecht. Juist in deze tijd, dat de kerk zijn bijzondere positie niet automatisch meer heeft, is een juist kerkrechtelijk handelen van groot belang. De avonden zijn een combinatie van theorie en praktijk.

Tijdens de avonden is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Docent

De avonden worden gegeven door ds. P. Mulder, voorzitter van het deputaatschap Kerkrecht en ouddocent Kerkrecht op de Theologische School.

350