Catechese is één van de kerntaken van de kerk, naast prediking en pastoraat. Er alle reden om praktisch voor deze taak toegerust te worden. In een catechisatieles zijn drie aspecten belangrijk: de geloofsleer, de relatie tussen catecheet en de jongeren en de manier van onderwijzen. De geloofsleer wordt inhoudelijk bepaald door de Heidelbergse Catechismus, Kort Begrip of het leerboekje van Hellenbroek. In de toerusting tijdens onderstaande avonden gaat het vooral over de relatie en over de manier van catechiseren. Doel is dat de jongeren zich, in verbondenheid aan de gemeente, de kernpunten van de geloofsleer eigen maken.

 

Leergang catechese Ridderkerk

Ik ken mijn catechisanten en mijn taak als catecheet 13-10-2022 J. Kriekaard
De boodschap van de catechese 03-11-2022 J. Kriekaard
De "koffer" van de catecheet 24-11-2022 J. Kriekaard
Mijn vragen als catecheet 15-12-2022 J. Kriekaard

 

Leergang catechese Genemuiden

Omgaan met jongeren 10-05-2022 drs. J. Schouls
De gereedschapskist van de catecheet 31-05-2022 drs. J. Schouls

 

Leergang catechese Gouda

Mijn catechisanten, wie zijn ze eigenlijk? Inzichtelijk  wordt hoe het puberbrein ontwikkelt en hoe men kennis overdraagt.

10-03-2022 J. Kriekaard

Hoe bereik ik mijn catechisanten? Handvatten op het gebied van communicatie met jongeren.

14-04-2022 J. Kriekaard
De "koffer" van de catecheet. Geschikte werkvormen gepresenteerd om uit te voeren tijdens de catechisatieles. 12-05-2022 J. Kriekaard

 

 

Leergang Kerkrecht - op aanvraag

In het kader van de toerusting voor ambtsdragers geven we op aanvraag een leergang kerkrecht. Deze leergang omvat drie avonden. De leergang zal in eerste instantie op 1 locatie gegeven worden (Hoornbeeck College Gouda) en zal bij genoeg animo ook in andere plaatsen gegeven worden.

Algemene programma-indeling

Avond 1 

 • Kerkordelijke stelsels: RK-hervormd-gereformeerd

 • Bijbelse lijnen: Christus-ambt gezag. Hoe kan dit gekregen gezag goed functioneren, ook in het licht van ethische vraagstukken?
 • Het belang van de kerkorde: de geestelijke aard van kerkrecht. Dienstbaar aan het lichaam van Christus.

Avond 2 

 • DKO, hoofdkenmerken. De relatie tussen kerk en overheid
 • Actualisering DKO in 2019.
 • Appelregeling

Avond 3

 • Kerkelijke eigenheden
 • Ambtelijk/kerkordelijk handelen in de praktijk
 • Relatie kerkenraad-gemeente. Relatie kr/gemeente-classis.
 • Huwelijksproblematiek. Verschil ambtelijk contact en hulpverlening

Programmabeschrijving

In deze leergang van drie avonden maakt u kennis met de achtergronden van het kerkrecht. Juist in deze tijd, dat de kerk zijn bijzondere positie niet automatisch meer heeft, is een juist kerkrechtelijk handelen van groot belang. De avonden zijn een combinatie van theorie en praktijk.

 • De eerste avond wordt er onder andere ingegaan op de Bijbelse lijnen rondom Christus, ambt en gezag. Hoe en welk gezag heeft de ambtsdrager? Hoe kan het ontvangen gezag functioneren in bijvoorbeeld ethische vraagstukken?
 • De tweede avond wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de DKO, de actualisering van de DKO in 2019 krijgt daarin een plaats. Ook wordt verhouding tussen kerk/overheid en de appelregeling besproken.
 • De laatste avond zal het kerkordelijk handelen in de praktijk centraal staan. Welke vragen komen er in de praktijk van het ambt op iemand af? Denk hierbij aan de relatie tussen kerkenraad en gemeente, maar bijvoorbeeld ook het kerkordelijk en pastoraal handelen bij huwelijksproblematiek.

Tijdens de avonden is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

350