De CGO biedt mooie opvoedcursussen aan voor jonge ouders c.q. ouders van pubers. Opvoedingsondersteuning is in onze tijd belangrijk. Wat komt er veel op opvoeders af! Onze kinderen en jongeren zijn het waard dat ouders zich verdiepen in hun leefwereld en levensvragen.

Er komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals: communicatie in huwelijk en gezin; loyaliteit; seksuele opvoeding; mediale opvoeding; huisgodsdienst met kinderen. De avonden worden ingeleid door professionals.

Doel van de cursus
De cursus heeft een praktische inslag. Bezinning vindt plaats bij het licht van de Bijbel. Hoe gaan we in deze tijd met opvoedingsvragen om?

Naast een overdracht van de lesstof is er ruimschoots tijd voor het uitwisselen van ervaringen.

Opzet van de cursus
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met kerkenraden. Informeer bij uw kerkenraad of deze cursus in uw gemeente gehouden kan worden. 

Naast de cursusactiviteiten maakt de CGO deel uit van het adviesplein 'Gemeente en gezin'. Aan dit adviesplein zijn, naast CGO, ook het Deputaatschap KGJO, De Vluchtheuvel, de Jeugdbond en de Vereniging Helpende Handen verbonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website gemeenteengezin.nl.

203