Nieuwe directeur CGO

Nieuwe directeur CGO

Wegens het aanstaande vertrek van de huidige directeur Toerusting, dhr. J.H. Mauritz en de huidige directeur Hbo, dhr. W.M. van der Wilt ontstaat er een vacature voor beide functies.

Het bestuur van de CGO is verblijd een nieuwe directeur te kunnen benoemen in de persoon van dr. E.G. Bosma te Rijssen. Hij zal de taken van beide directeuren gaan overnemen. Per 1 januari 2021 hoopt hij te beginnen bij de Hbo-opleidingen, waarvan de opleiding voor godsdienstleraar is ondergebracht bij Driestar Educatief. D.V per 1 april, als hij volledig beschikbaar is, zal hij ook de leiding over het toerustingswerk op zich nemen. De totale taakomvang bedraagt anderhalve dag per week. 

Het bestuur is blij dat de beide vertrekkende directeuren nog beschikbaar blijven om hun opvolger in te werken zodat de continuïteit van het werk goed gewaarborgd is.

Het gezin Bosma woont in Rijssen en is kerkelijk aangesloten bij de Gererformeerde Gemeente van Rijssen-Noord. Dhr. Bosma blijft geschiedenisdocent aan het Van Lodenstein college te Amersfoort. Verder is hij raadslid voor de SGP in de gemeente Rijssen-Holten.

Het bestuur heeft er goede hoop op in dhr. Bosma de juiste persoon te hebben gevonden om onder de zegen des Heeren leiding te geven aan onze CGO.

187