Wisseling secretariaat

Afscheid na 25 jaar
Mw. Annemarie Romijn–van Dijk heeft per 1 mei j.l. afscheid genomen als secretaresse van de CGO. Ruim 25 jaar is ze deeltijds in dienst geweest bij onze cursus. Eerst als secretaresse van de A/B-cursus en de E-cursus (nu de HBO) gezamenlijk en later als secretaresse van de toerustingscursussen. De jaren door heeft ze met honderden cursisten per mail, telefoon of schriftelijk contact gehad. We zeggen haar ook langs deze weg hartelijk dank voor alle werkzaamheden voor de CGO.

 

Haar plaats is per 1 mei 2019 ingenomen door Marije Dekker-Wisse. Marije woont in Gouda, is getrouwd met Martijn en sinds oktober 2018 moeder van Lennart. Ze schreef in haar sollicitatiebrief: 'Ik zie er naar uit om als secretaresse van de CGO-toerustingscursussen aan de slag te gaan’. We willen haar van harte een goede tijd toe wensen bij de CGO.

 

Namens bestuur en collega’s

J. H. Mauritz, directeur

Annemarie Romijn
187