In het najaar van 2019 organiseert de CGO in Veenendaal (Adventkerk, Vijftien Morgen 51), in samenwerking met het Deputaatschap Bijzondere Noden, een boeiende Leergang Vervolgde kerk.

Tijdens vijf cursusavonden wordt ingegaan op de thema's:

  • lijden en verdrukking in Bijbels licht
  • belijden en lijden om Christus' wil
  • vervolging in de vroege kerk en tijdens de reformatie
  • vervolging vandaag: Noord Korea, China en het Midden Oosten
  • Hindoeïsme en Islam; de roeping van de kerk vandaag

Het cursusgeld bedraagt € 110,-.

Een uitgebreid programma volgt binnenkort!

220