Programmabeschrijving
Deze nieuwe leergang wordt aangeboden in het Hoornbeeck College te Gouda. In zes donderdagavonden wordt ingegaan op het leven en werk van een puritein of piëtist. De leergang is een vervolg op de leergang 'Puriteinen, toen en nu' van 2019-2020, maar kan afzonderlijk gevolgd worden.

Praktische gegevens
Docenten die aan deze cursus meewerken zijn:
prof. dr. A. Baars VDM, ds. J.J. van Eckeveld, J.H. Mauritz, ds. W. Harinck, dr. W. Fieret en ds. W. Visscher

Het cursusgeld bedraagt € 135,-. U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma.

Lesinhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- John Bunyan: Komen tot Christus (1628-1688)
- dr. William Carey: Pionier van de zending (1761-1834)
- Ds. Th. Boston: Het kromme in het levenslot (1676-1732)
- William Burns: verkondiger in Schotland en China (1815-1868)
- mr. Isaäc da Costa: de heraut van het Reveil (1798-1860)
- dr. H. F. Kohlbrugge: Uit genade zalig (1803 – 1875)
 

Update 18-02-2021:
De leergang zal vanaf D.V. maart 2021 herstarten, zie het gewijzigde programma en informatie per e-mail voor deelnemers.
335