Programmabeschrijving
Deze nieuwe leergang te Gouda betreft de brieven van Jakobus, Petrus en Johannes. Zij bevatten een schat aan levenslessen. Het zijn wijsheden voor een leven met de Heere. De rode draad van deze brieven is een antwoord op de vraag: ‘hoe reis ik getroost onder het heiligend kruis’? Telkens wordt naar een praktische toepassing gezocht: wat betekent het voor de cursist in zijn of haar dagelijks leven?

Praktische gegevens
Er wordt lesgegeven door ds. W.A. Zondag.
U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma.
Het cursusgeld bedraagt €160,-.

Lesinhoud
Aan de orde komen onder meer onderwerpen als beproeving, verzoeking, lijden, wandelen in het licht versus wandelen in de duisternis, verzoening, navolging, zekerheid in het geloof, wederkomst van Christus. De docent bespreekt de thema’s en vergelijkt de brieven met het Oude Testament en het onderwijs dat Christus als de hoogste Profeet Zelf heeft gegeven.

Literatuur

  • W.A. Zondag, Met Woord en daad, Bijbelstudies over de brief van Jakobus, Den Hertog
  • W.A. Zondag, Lijden en Verblijden, Bijbelstudies eerste brief Petrus, De Banier
  • Reader (bij het cursusgeld inbegrepen)
344