Programmabeschrijving
In deze nieuwe leergang van 5 avonden in Veenendaal nemen we samen de Belijdenissen (Confessiones) van Augustinus door. Het wordt wel ‘het meest gelezen boek na de Bijbel’ genoemd.

Augustinus heeft ons nog veel te zeggen. We ontmoeten daar de kerkvader, die terugblikt op Gods weg met zijn leven tot aan zijn bekering en doop (boek I-IX) en die vervolgens peinst over wat het is om God te kennen: het vinden betekent het begin van een nieuwe zoektocht (boek X-XIII).

Tijdens de avonden bespreken we de gelezen boeken om de hoofdlijn van het werk van Augustinus te volgen. Er is volop ruimte voor gesprek over inhoudelijke en persoonlijke vragen n.a.v. het lezen van de Belijdenissen.

Praktische gegevens
De lessen worden gegeven door dhr. H.R. Keurhorst. De docent gebruikt tijdens de cursus de vertaling van Gerard Wijdeveld en de vertaling van Wim Sleddens. Het is fijn als u over één van deze vertalingen beschikt. Het cursusgeld bedraagt € 100,-. U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma.

Lesinhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld aan de hand van de 'Belijdenissen':

  • Inleiding, Augustinus' jeugd
  • Augustinus' zoektocht
  • Augustinus' bekering
  • God kennen en de tijd
  • Genesis 1 en 2

Let op: het lesrooster is op 24 oktober 2020 gewijzigd.

Update 10-10-2020:
De leergang is volgeboekt, inschrijven is niet meer mogelijk.
336