Programmabeschrijving
Een nieuwe leergang van 10 avonden te Goes! Willem Teellinck - Noord-Sterre wordt besproken en fragmenten van zijn andere werken. Per avond zullen er twee lezingen gegeven worden. De achtergrond en het ontstaan van Noord-Sterre zullen behandeld worden. Er wordt ingegaan op de plaats van Willem Teellinck in de Nadere Reformatie. De thema's van het werk Noord-Sterre zullen behandeld worden en daarnaast zijn fragmenten van andere werken van Willem Teellinck opgenomen in de cursus. 

Praktische gegevens
Er wordt lesgegeven door drs. J. van Mourik. Het cursusgeld voor deze cursus bedraagt € 225,- voor het seizoen 2022-2023. Zie voor de lesdata en meer informatie het programma.

Literatuur

 • Willem Teellinck - Noord-Sterre

Lesinhoud

 • Nadere Reformatie - Willem Teellinck | Bijbelse studie van begrip "godzaligheid"
 • Het karakter van de godzaligheid | De tegenstand tegen de godzaligheid
 • De bevordering van de godzaligheid | Het doel van de godzaligheid
 • De middelen tot de godzaligheid | De beoefening van de godzaligheid
 • De gerichtheid van de godzaligheid | De beweegredenen tot de godzaligheid
 • Het gebed bij Teellinck
 • De sacramenten bij Teellinck
 • Ethiek bij Teellinck | Kerk en maatschappij bij Teellinck
 • De heilsorde bij Teellinck
 • De bruidsmystiek bij Teellinck

 

360