Programmabeschrijving
Deze leergang te Dordrecht betreft de brieven van Jakobus, Petrus en Johannes. Zij bevatten een schat aan levenslessen. Het zijn wijsheden voor een leven met de Heere. De rode draad van deze brieven is een antwoord op de vraag: ‘hoe reis ik getroost onder het heiligend kruis’? Telkens wordt naar een praktische toepassing gezocht: wat betekent het voor de cursist in zijn of haar dagelijks leven?

Praktische gegevens
Er wordt lesgegeven door ds. W.A. Zondag.
U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma. Het cursusgeld voor deze cursus bedraagt € 180,- voor het cursusseizoen 2022-2023. Dit tarief is exclusief de literatuur. Deze kunt u zelf bestellen bij Den Hertog of aanschaffen bij de plaatselijke boekhandel.

Lesinhoud
Aan de orde komen onder meer onderwerpen als beproeving, verzoeking, lijden, wandelen in het licht versus wandelen in de duisternis, verzoening, navolging, zekerheid in het geloof, wederkomst van Christus. De docent bespreekt de thema’s en vergelijkt de brieven met het Oude Testament en het onderwijs dat Christus als de hoogste Profeet Zelf heeft gegeven.

Literatuur

  • W.A. Zondag, Met Woord en daad, Bijbelstudies over de brief van Jakobus, Den Hertog
  • W.A. Zondag, Lijden en Verblijden, Bijbelstudies over de eerste brief van Petrus, Den Hertog
  • W.A. Zondag, Lijdzaam verwachten, Bijbelstudies over de tweede brief van Petrus en Judas, Den Hertog
  • W.A. Zondag, Bijbelstudies over Johannes, Den Hertog (deze verschijnt okt. 2022)
344