Programmabeschrijving
In drie avonden wordt het thema van de leergang besproken. Ds. Sonnevelt zal een Bijbels licht werpen over seksualiteit. Ook zal hij het moderne denken en de genderideologie bespreken. Deze cursus zal qua inhoud anders zijn dan onze huwelijkscatechese voor jonge stellen, die hopen te trouwen of net getrouwd zijn. Uiteraard zijn zij ook welkom, maar deze cursus zal dus niet direct gaan over het huwelijksleven en alle vragen, die kunnen ontstaan rondom gezinsvorming e.d.

Praktische gegevens

Eventuele literatuur, die doorgenomen kan worden voorafgaand aan de cursusavonden, zal naderhand gepubliceerd worden. Het cursusgeld bedraagt € 70,- voor deze cursus. De lesdata worden vermeld in het programma. De omschrijving op het inschrijfformulier wijkt af van de cursusnaam. Op het inschrijfformulier staat Leergang Seksualiteit in Bijbels licht.

Lesinhoud

Wat is de positie van man en vrouw? Wat is de plaats van huwelijk en seksualiteit? Hoe kijken we aan tegen homoseksualiteit en de transgenderproblematiek? Wat wrodt bedoeld met genderneutraliteit en genderdiversiteit?
Onderwerpen die vandaag van alle kanten naar ons toekomen en veel vragen oproepen. Ds. C. Sonnevelt verdiept zich al sinds een jaar of tien in de genoemde thema's. In deze leergang wil hij de thematiek benaderen vanuit de scheppingsorde. Hij neemt ons mee naar wat er momenteel gaande is in onze samenleving. Samen met u wil hij zoeken naar antwoorden; een antwoord dat ten diepste ligt in het herstel door Christus en Zijn Geest. Theorie en praktijk wisselen zich af in deze leergang, die voor iedereen toegankelijk is. Kortom een Bijbelse bezinning met een pastorale spits!

Onderwerpen, die behandeld worden:

  • Het wonder van de scheppingsorde
  • De afbraak van de scheppingsorde
  • Herstel van de scheppingsorde

Bekijk het programma voor de uitwerking van de onderwerpen.

365