Programmabeschrijving
In drie avonden wordt het thema van de leergang besproken. Ds. Sonnevelt zal een Bijbels licht werpen over seksualiteit. Ook zal hij het moderne denken en de genderideologie bespreken.

Praktische gegevens

Eventuele literatuur, die doorgenomen kan worden voorafgaand aan de cursusavonden, zal naderhand gepubliceerd worden. Het cursusgeld bedraagt € 70,- voor deze cursus. De lesdata wordt vermeld in het programma.

Lesinhoud
Onderwerpen, die behandeld worden:

  • Het wonder van de scheppingsorde
  • De afbraak van de scheppingsorde
  • Herstel van de scheppingsorde
365