Programmabeschrijving
In drie avonden wordt het thema van de leergang besproken. Ds. Sonnevelt zal een Bijbels licht werpen over seksualiteit. Ook zal hij het moderne denken en de genderideologie bespreken. Deze cursus zal qua inhoud anders zijn dan onze huwelijkscatechese voor jonge stellen, die hopen te trouwen of net getrouwd zijn. Uiteraard zijn zij ook welkom, maar deze cursus zal dus niet direct gaan over het huwelijksleven en alle vragen, die kunnen ontstaan rondom gezinsvorming e.d.

Praktische gegevens

Eventuele literatuur, die doorgenomen kan worden voorafgaand aan de cursusavonden, zal naderhand gepubliceerd worden. Het cursusgeld bedraagt € 70,- voor deze cursus. De lesdata wordt vermeld in het programma.

Lesinhoud
Onderwerpen, die behandeld worden:

  • Het wonder van de scheppingsorde
  • De afbraak van de scheppingsorde
  • Herstel van de scheppingsorde
365